www.drevja.com Turrenn Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Birken | Blåfjelldørjo | Harvassdalsrennet | Hattrennet | Hjartfjellrennet |  Vargtrekket | Tovåsrennet | Åsan Rundt |

BIRKEN

BLÅFJELLDØRJO
Motbakkerenn. Start ved bygdehuset i Øvre Drevja. Innkomst på Skiveskuret på Blåfjellet.
Blåfjelldørjo på facebook

BLÅ VEGEN
Turrenn på 45 km. Start ved Umbukta, mål ved Brennåsen, Mo i Rana

HARVASSDALSRENNET
Start i Susendalen. Rennet går i fristil.

HATTRENNET
Løypa er 32 km lang. Trimløpere kan velge en trasé på 22 km. Hjemmeside: hattrennet.no 

HJARTFJELLRENNET
Rennet ble første gang arrangert i 1970. Før var startet ved Haustreisgårdene i Grane med innkomst på Sjåmoen. De siste årene har både starten og innkomsten vært på Sjåmoen. Løypa er ca. 30 km. Trimmere kan gå ei kortere løype.

MAJAVASSRENNET

VARGTREKKET
Det ble slutt på Vargtrekket i 2010. Se artikkel om beslutningen i Rana Blad
Den 19. mars 2017 ble rennet arrangert på nytt. Se informasjon på korgenski.no

VESTERFJELLRENNET

Se hjemmeside: Korgen IL

Åsan Rundt 
Turrenn på 19 km for de som er kvinner og 25 km for menn under 50 år. De som er over 50 år går 19 km.

web: info helgeland