www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Utenlandske krigsfanger 1941-1945
04.11.2006 20:17
Hovedside >

Konrad Hjelm står til venstre på bildet sammen med 3 russefanger.I mars 2005, startet Helgeland Museum, avd. Rana, opp et samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Falstadsenteret om utenlandske krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1941-1945. De oppfordrer personer i regionen som har kunnskaper om dette til å ta kontakt med Thor Helge Eidsaune.

Falstadsenteret har fått midler fra ABM-utvikling til å undersøke denne lite påaktet biten av vår historie, som har sin bakgrunn i at det under krigsårene ankom omlag 100 000 sovjetiske krigsfanger til Norge, de fleste soldater fra den Røde Armé. Videre ca. 4200 jugoslaviske og 1600 polske krigsfanger. Fangene ble i hovedsak benyttet til utbygging av Nordlandsbanen, veier, flyplasser og befestninger langs kysten. De fleste av fangene havnet i leirer i Nord-Norge. Les mer om prosjektet

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland