www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Sølvet på Båtstrandmoen
28.10.2006 23:02
Hovedside >

Jonsokaften 1882 var noen ungdommer samlet på Finnhaugen på Trøa (Båtstrandmoen) for å skyte på skiver. Skiva hadde de satt opp ved en bergvegg. Det var Nils Jonsson Båtstrandmo, Sakarias Pedersson og Anders Johansson Øygard. Gjetergutten på Trøa, Anton Pedersson fra Grøftrem, skulle anvise og varsla hvor karene traff.

En gang guten kom og skulle sjå etter på skiva, fikk han sjå det blenkte så bortpå berget der skiva stod. Han gikk bort til stedet, så ropa han: - Her er sølv, karer!

Dette hendte just i den tida de dreiv i sølvgruva i Svenningdalen. Det ble straks slutt med skytinga, og karene gikk heim. Men da var hundre og et ute, seier Bendik Strøm, som forteller om denne hendinga.

Om natta hadde Nils Jonsson vært på stedet og tatt en prøve av funnet. Tidlig neste morgen dro han til Ola Granmo og lærer Hvidsten og fikk de med seg til lensmann Havig og fikk skjerpesededdel på funnet. Etterpå ble det stor "oppstandelse".

Bendik Strøm seier "at det blev en folkestrøm til Finnhaugen som lignet de gamle pilgrimsvandringene. Fundet saa saa lovende ut og vakte en slik opmerksomhet, at hadde disse findere begyndt at selge aktier, kunde de ha faatt mange penger, men lærer Hvidsten var saa op i den syvende himmel, at intet skulde selges. Der skulde bare arbeides kasser og skytes ut malm og sendes til Tyskland".

Det ble solgt en aksje til distriktslege Bugge for kr 50.00. Men sølvet i Finnhaugen fikk en brå slutt.

Bendik Strøm seier at "det tog hurtig av i dybden og fortapte sig i et tykt jordlag". Det var to kunnige bergmenn og så på sølvåra. Bendik Strøm seier at "lærer Hvidsten, som var noget hastig og ubehersket av gemyt, blev saa himmeltat av denne plutselige lykke, som glinset, at han blev nærmest fra sig. - Han gik til nabo- I gaarden og skulde faa laane nogen hjelpemidler til mineringen i Finnhaugen, men tok i stedet et nøsttre i haanden og sprang i vei med, men konen paa gaarden sprang da efter ham og fik ham til bevisthet.

En slusk av en anlegsarbeider fra Dovretraktene skulde lede arbeidet. Han var dreng paa Granmo, og hadde moro av at synge ukyskelige viser, som ofte er blant den klasse mennesker, men de andre var saa forstyrret, at de sang med under arbeidet".

Kilde: Drevjaboka av Gunnar Holand

(Publisert 9. nov. 2003)

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland