www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

"Slektstreff" på Engåsen
30.10.2006 17:54
Hovedside >

Egil Solheim fylte hele 90 år den 12. mai. Slektningene bestilte buss og turen dro til noen av de stedene der Egils slekt har bodd. Første stopp var Engåsen, som ligger på "grensen" mellom Hellfjellbygda og Drevja. Her bodde foreldrene til Egil fra 1904-1908.
Deretter dro turen til Kummermoen og til Dalan.

Intervju med Egil Solheim - juli 2002
Egil er født 12. mai 1914 på Solheim.
Noen søsken: Halvdan f. 1904 på Engås, Tormod f. 1911 på Solheim, Anna f. 1908 på Solheim.

Familien bodde på Engåsen fra 1904 til 1908. I 1908 flyttet familien til Solheim på Risneset ved Fustvatnet. På Solheim var det satt opp ei stue, det hadde en ved navn Herstad satt opp. Han flytta derifrå. Plassen vart kalla Hærstad-myra på folkemunne. Da de flytta til Solheim fra Engåsen, hadde de først bare ei geit. På Solheim sto ei stor bjørk.

Egil startet tidlig med snekring, de snekra kommoder, spisebord og rundbord. Verktøyet var bogsag. Han og søsknene var ca. 7-8 år da de begynte å snekre. De laga småbord til kafeer, disse ble solgt for kr 2,00. Bord med skuff var ca. kr 2,50.

I 1930 var Egil dreng, han var da 16 år.

I 1936 var han med å satte opp nybygget til Bondehandelen. De brukte et halvt år på bygget. De brukte 3"x8". Stubbloftet ble fylt med leire. Jerndrageren fikk de fra Tyskland, han var minst 40 cm høy. De brukte gamle husskruer for å få han på plass. Materialene kom fra Nesbruket. Det gikk med 90.000 fot med panelingsbord. De arbeidet fra kl 0630 til kl 17.00. På lørdag var arbeidsdagen fra kl 06.30 til kl 13.00. Etter arbeid sykla han heim til Fustvatn.
Til sammen var det 48 timers uke. På sommeren var det heim å hjelpe til i slåttonna etter arbeidstid.

Egil var utslitt da han sykla heim om ettermiddagen, etter å ha lagt panel ein heil dag.

På arbeidet med Bondehandelen deltok følgende: Einar Solheim, Tormod Solheim, Egil Solheim, Oluf Nilsen (Marka), Sverre Volden (sønn av Oluf Nilsen), Brynjulf Langjord, far til Brynjulf og Mikkel Åkvik. Mikkel deltok bare ei kort tid. Oluf Nilsen var som en byggmester.
På denne tida var meieribestyrer Stenersen nyss kommet. Det var meieriet som sto for bygginga, Bondehandelen ble bygd på tomta til meieriet.

Egil husker også at Arne Ålbotsjord bodde på Bondehandelen på den tida.

Sommeren 1936 var spesielt varm.

Solheim karosserifabrikk drev før krigen. Snekkerfabrikken hadde bandsag, høvel, fres. I 1. etasje var det verksted. De bygde lastebil bl.a. til Magnus Moen og Hjalmar Brattbakk. Disse hadde konsesjon. Bilen som de bygde til Hjalmar ble tatt av tyskerne under krigen.

Da krigen kom:
Egil husker at en i Mosjøen ble skutt, han hørte dårlig, og stoppet ikke opp for tyskerne.
Alle innbyggerne i Mosjøen flytta ut av byen da tyskerne kom med unntak av Fru Try. Hun bodde på Gildevangen, ho fortsatte å bo der.

Egil var i Lakselv da krigen brøt ut. Han var i eksersisen. De begynte å forberede seg på krig et par dager før 9. april. De ble transportert til Bardufoss, de kom dit påskehelgen. Det var stadig flyalarm. Det var kaldt om natta, rundt -20-25 grader. Offiseren het Mørkved.

Engelskmennene kom med kanoner, de skjøt på de tyske flyene. Til slutt ble troppen flyttet til Tromsø.

Egil sier: - Krig er galskap, uansett, men vi tok det lett, vi hadde mye moro i lag, selv om det var krig.

Egil var ofte kjørende til Sjøvegan, der ble det tatt et tysk forsyningsskip. Fra denne båten ble det fraktet ut forsyninger rundt i Troms. Fra Tromsø dro de til Målsnes, de kom til et forsamlingshus. Hele huset var fullt av effekter fra det tyske forsyningsskipet.

Da Egil kom tilbake til Mosjøen traff han broren Tormod. Han skulle begynne i arbeid hos Oluf Nilsen. Egil var med på å bygge skolebrakka. Tyskeren kjøpte materialene. De fortsatte å arbeide på hotellet, etter hvert ble det lite med utstyr.

Han slutta hos Oluf Nilsen og begynte hos Kolderup. Var med og bygde sykehuset. Doktor Frostad sa han trivdes så godt der, for alt var på et plan. Kåre Vangen var adm.sjef.
Egil lærte å kjenne tyskerne, de eldste tyskerne var sjelden noe problem, men de ble advart mot de yngre, de var reine nazister.

Han husker spesielt en episode da han arbeidet på sykehuset. De sa til tyskerne at nå var det nyheter fra London. Tyskerne sa - Gut, gut. De fikk da høre på tyskernes radio, og tyskerne gikk ut mens sendinga pågikk.

22.05.04

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland