www.drevja.com Hovedside Sø. 18. aug. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Skytterlaget FRAM i Øvre Drevja
06.12.2012 22:47
Hovedside >

Skytterlaget FRAM i Øvre Drevja

År 1893 den 10. september, møttes interesserte innvånere av Øvre Drevja på Nilsskog, til samtale om opprettelse av et skytterlag for kretsen.

Etter at lærer M. Bjørnåli hadde redegjort for skytterlagenes betydning og skytterlagenes organisering, ble man enige om å danne et lag.

Det tegnet seg 31 medlemmer.

Man ble enig om å bruke landsstyrets forslag til lover, dog med den forandring at årskontingenten settes til 30 øre.

Foretakets valg:
Gårdbruker A. Rognrygg, 28 stemmer
Lærer M. Bjørnåli, med 28 stemmer
O. Granmo, med 21 stemmer
A. H. Blåfjelddal hver med 14 stemmer.

Til varamann ble de 5 som dernest hadde flest stemmer, valgt.
1 Nils Bratli
2 Ole Kummermo
3 Einar Kummermo
4 Johan Båtstrand
5 Jakob Kummermo
Den siste etter loddtekning med Albert Nilsskog og Kr. Rognryg.

Til revisor. Ved akklamasjon valgtes Aleksander Blåfjelddal og Per Blåfjelddal.

Sak 4 Behandledes banespørsmålet. Foreløpig skytebane er på Nilsskog, fra Nilsskogremma med retning mot Kummerfjellet - på Jens Sevaldsens grunn.

Sak 5 Valg av formann og nestformann.
Til formann valgtes M. Bjørnåli med 4 stemmer, og til nestformann Kr. Rognryg med 2 stemmer etter loddtrekning med O. Granmo.

Sak 6 Spørsmålet om lagets navn. Enstemmig beslutning. Skytterlaget skal hete ”Fram” i Nordlands skyttersamlag.

Møtet hevet.
Mikal Bjørnåli Anders Hansen Ole O. Granmo Anders Rognryg H. Eriksen Almaas


Etter forutgående varsel avholdtes fellesmøte for Fram på Blåfjelddal den 20. oktober 1893. Til behandling forelå:
Skrivelse fra samlaget angående bestillinger på Krag-Jørgensen 6/5 mm gevær.

Enstemmig beslutning:
Laget inngår på at dekke forskuddet kr 10,00 for de bestillinger som ikke ledsaget av forskudd, likeså innestår laget for vedkommende bestillere betaler de bestilte geværene.

På stedets opptas følgende bestillinger:
1. Mikal Bjørnåli – 1 gevær.
2. Jørgen Blåfjelddal – 1 gevær
3. Johan Nilsskog – 1 gevær
4. Albert Nilsskog – 1 gevær
5. Ole Drevatsbugt – 1 gevær
6. Anders Rognryg – 1 gevær

Totalt opptas bestilling på 6 gevær. Av disse bestillere har Mikal Bjørnåli og Jørgen Blåfjelddal betalt forskudd på kr 10,00 pr gevær, det betales samlaget ved bestillingen.

Forslag om å anskaffe flagg til laget.
Enstemmig beslutning:
Formannen bemyndiges til å kjøpe inn norsk flagg.

Møtet hevet.
Mikal Bjørnåli, Anders Rognryg, Anders Hansen, Hjeronimus Eriksen (Almås)


Den 8. november 1893 avholdtes møte i skytterlagets styre i Blåfjelddal. Til stede var alle i styret unntatt Ole Granmo og Hj. Almås. I deres sted innkaltes varamennene Einar Kummermo og Ole Kummermo.

Til behandling forelå: Avgivelse av årsberetning for skytterlagets virksomhet i 1893.
Årsberetning ble avgitt og vedtatt.

Møtet hevet.
Mikal Bjørnåli, Anders Rognryg, Anders Hansen, Einar Nilsen Kummermo og Ole Kummermo

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland