www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Russefangene har reist heim
06.11.2006 20:07
Hovedside >
Kilde: Arne Kåre Blåfjell som har skrevet av en artikkel som sto i Helgeland Arbeiderblad, 21. juni 1945.

De syke russiske krigsfangene har reist heim
21. juni 1945

Søndag ble det sendt ca. 320 sjuke russiske krigsfanger fra Mosjøen og Drevja. Transporten gikk med jernbanen som hadde stilt en rekke sanitetsvogner til disposisjon. Transporten var omsorgsfullt ordnet, både hva legetilsyn og utstyr angår. Det var skikkelig med senger med rene sengklær. Russiske og norske leger fulgte med.

Av disse 320 pasientene var det 250 som var tuberkuløse. Om lag 40 av disse var oppgitt av legene. Det er rystende skildringer om hvorledes disse fangene har vært behandlet. De måtte ta del i hardt arbeid, selv om de var aldri så dårlige. Dårlig legehjelp og utilstrekkelige rasjoner gjorde at sykdommer spredte seg med voldsom fart. Forholdene var høyst usanitære i brakkene, ofte var det plassert 3 i hver seng, sjuke og friske om hverandre. Når noen døde var det ofte at de øvrige holdt det skjult lengst mulig for å få rasjonene.

Bare i leiren i Drevja er om lag 700 fanger døde av tuberkulose, flere av pasientene ligner mest på skjeletter.

I Trondheim ble pasientene omlastet i sanitetsskipet HMS ABA, som er gått nordover til Murmansk. den russiske overlegen Kaptein Torbin, var bedt om å bringe en takk til befolkningen her og en spesiell takk til legene som har ydet en slik hjelp. Et flertall av pasientene kan takke dem for at de har livet i behold.

Man kan vel si at dette bare er en av mange eksempler på det forferdelige Naziregime. Daglig kommer nye avsløringer om grusomheter og myrderi. Det ser nesten ut som om tyskerne hadde det som hobby å pine og plage forsvarsløse, og at de følte tilfredsstillelse ved det.
Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland