www.drevja.com Hovedside Sø. 18. aug. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Kåre Larems attest fra 1953
27.12.2012 19:32
Hovedside >

Kåre Larem hadde butikk i Øver-Drevjen. Den 1.1.1952 ansatte han en medabeider som fikk en særdeles positiv attest.

Her står det blant annet: Hun fortjener de beste anbefalinger. Uvant som hun var da hun begynte, kom hun seg forholdsvis særlig snart inn i arbeidet med detaljer, og som innarbeidet i forholdene, næret jeg den største tillit til henne. Nøyaktig, arbeidsvillig og ærlig var særpreget ved henne. Videre står det; "På den tiden hun var her la jeg ikke en eneste gang merke til feilregning fra hennes side".

Mosjøen avskrivningsbyrå ved politibetjent Høiberg har skrevet av attesten.

Les hele attesten her...

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland