www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Jul-otto
31.10.2006 22:53
Hovedside >

Kilde: Reidar Svare i Far etter Fedrane

I gamle dagar hadde dei noko dei kalla jul-otto. Det var messa, ottesongen, juledagsmorgonen. Denne ottesongen tok til klokka tre. Dei som hadde lang kjerkeveg, måtte vera tidleg ute, skulle dei koma til tidan, kan ein skjøna.

Det er ei segn om ei kjering på Grøftrem som skulle på jul-otto.

Denne segna er slik:
Dæ va i kjereng på Grøftremmen i Drevjen så sku på jul-otto i Dolstad-kjerkjen. Ho la se mæ ampen i se at ho mått tile opp. Ho vaknæ ut-på nattæ og trudd ho ha førsøve se. Ljøset ha sløknæ og klokko ha stanæ. Ho fekk klean på se i eit heter og hater og skynnæ se næri-i-gjøno bygdæ og te Dolstad. Folkjet ho ha snakkæ lag mæ ha føre ifrå ho, trudd ho, og ho skynnæ se å sku nå di.
Då ho kom te kjerkjen, va dæ fullt opplyst, og ho gjekk inn og sæt se i stol'n sin. Presten va komen på preikstol'n, og dæ va fullt a folk i all stolan. Men då ho sku sjå tel, va dæ ein framund prest så preikæ, og folkjet va og framundt før ho. Den einastæ ho kjende, va i kjereng så sat i stolæ attmæ ho. Dæ va i kjereng a granngardæ så va doæ før mange år sidan.

Grøftrem-kono vart reint ut-a dæ då ho fekk sjå kve selskap ho va komen i, og vill røys se og gang ut.

Men då snakkæ grann-kåno åt ho og sa ho mått bære set i mak. Ho ha kome i i gæl'n førretneng. Dæ va daudengan så ha midnatts-ottæ. Men ho mått bære set 'n a te di vart ferdi. Men då mått ho skynn se og sjå te å kom se føst ut.

- Men hus på å løys opp heils-spennet du ha i koften denæ! Dæ vart ein heil strid før ho kom se ut. Då ho sku skrev over dørstokkjen, stormæ di ette ho og røskt ho i kofto. Dæ va løkko den at ho ha kneft kofto opp i heilsæ, før di rangæ ho a hinnæ.

Då rett jul-otto tok tel klokko tre, og di kom inn i kjerkjo, fann di kofto. Ho låg sundspjerræ på golvæ inno-før dør'n. Dæ va bære aurmolan att a koft'en. Dete va sist gonnen di heldt jul-ottæ i Dolstad-kjerkjen. 

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland