www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Jakter på gammelton' fra Drevja
04.11.2006 21:43
Hovedside >

Read the article in English | Les artikkelen i Tidens Krav

Folkemusikken fra Drevja er noe mange fra Vefsn er stolt av. I januar reiser Anniken Solli Mork til staten Minnesota i Nord-Amerika for å forske. Hun vil finne ut hvordan det lød da utvandrerne tok med seg folkemusikken fra Drevja til USA.

Anniken studerer musikk på NTNU, og skal skrive en Master-oppgave. Hun vil skrive om folkemusikken fra Vefsn, og forske på musikken utvandrerne tok med seg til USA. Anniken er svært interessert i folkemusikk, og musikk fra Vefsn. Hennes bestefar Walter Solli var en kjent spellmann fra Drevja, og det er derfra interessen hennes for musikken stammer fra. Det er lite som er blitt skrevet om folkemusikk fra Nordland i forhold til fylkene på Østlandet, og dette har Anniken tenkt å gjøre noe med!

Før hun reiser, jobber hun intenst med å samle inn melodier, noter, lyrikk og opptak, som hun skal bruke til å sammenligne med det hun finner i USA. Med tanke på at de fleste spellmennene før i tiden spilte mest på gehør (uten noter), er det stor sjanse for at melodiene har blitt forandret med tiden.

Hun reiser ned til USA, den 20. januar, og skal være der i to uker. Sammen med slektningene hennes, Art Hennington og Roz Gilbert, skal Anniken prøve å komme inn i kjernen til folkemusikken som har røtter fra Norge.

Litteratur og gamle opptak vil hun lete etter i USA. Hun tror det kan bli vanskelig å få tak i noe, men ikke umulig. Hun vil prøve å finne likhetstrekk og forskjeller på folkemusikken som ble spilt av utvandrerne og Drevjaværingene som ble igjen hjemme.

Knut Erik Solli Solheim

 

Curious student travels to
The folk music from Drevja is something many from the community of Vefsn are proud of. In January Anniken Solli Mork is travelling to Minnesota in the north of America, to do some research. She is seeking how the folk-music from Drevja which the emigrants brought to America sounds like.

Anniken is a student of music at the NTNU in Trondheim, and she is doing a master-degree, she will write about folk music from Vefsn, and do some research about the music that the emigrants took with them to America.

Anniken is very interested in Norwegian folk-music, and especially the music from Vefsn. Her grandfather Walter Solli, was for some people a famous "fiddler" (violinist) from Drevja, and it's because of him her interest of folk-music started. We find little material about folk-music from Nordland and the Northern parts of Norway, compared to the east of Norway. Anniken is trying to do something about that.

Before she travels to America she is collecting melodies, sheet-music lyrics and recordings that she will use to compare with the material she finds in America. Folk-musicians normally plays by ear, therefore is it a possibility that melodies have changed with time. She travels to America 20. January and will be there for two weeks, together with her relatives Roz Gilbert and Art Hennington. Anniken will try to work her way to the roots of Norwegian folk-music in Minnesota.

Literature and old recordings is something she will look for there. She thinks it could be difficult, but not impossible. She will try to find similarities and differences on the folk music that was played by emigrants and those who didn't go to America.

Knut Erik Solli Solheim

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland