www.drevja.com Hovedside Ma. 25. sep. 2017
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Flytur - Drevja

Veg
Fv. 78 Ømmervatn
Halsøy-Hjartåsen
Halsøy-Leirosen
Holand-Brattlia
Toventunnelen
Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Humor fra Ville Vefsn
27.10.2006 13:05
Hovedside >

Visdomsol:
Bæssfar tel sønesøn på 12 år:
Dæ e' tre teng såm e' vektig når du ska få de' kjæreng:
1. Ho må va snill
2. Ho må va flenk tel å lag mat
3. Ho må ha små nævæ
Korfør må ho ha små nævæ?
Jau, då sir snurebasen din mykje større ut…

Pønkar
Dæ va ein væfsning såm kom tel håvedstaden for andre gång, dæ va 20 år sian sist. Hainn traff på ein pønkar mæ ein svær hanekam på høve, hainn ha ailler sett nåko sånt før, så hainn stirræ undranes på danæ pønkar'n.
- Hva faen erre du glor på, harru ikke sett folk før - esse? spol pønkar'n.
- Jaauuu, sa væfningen, mæn e' lura på om e' kainn va far din, du sjønæ dæ at då e' va i Oslo før tyve år sian, for e' på ei hønæ.....

Dåkker veit aillt om åss
På eit møte om utbyggingæ a' Væfsna, vart ho Berit Olderskog litt arg på di dær håpyprofessoran ifrå Statkraft, såm ivræ før å få bygg ut Væfsnæ sånn at di får tjæn meir, uansett ke fålk spol om ha di svar på aillt, då utbraut ho:
- dåkker e' nætt så Hælse Nord, dåkker trur dåkker veit aillt, Hælse Nord førtært åss kor mange ongæ vi får i Væfsn om to år, dæ betyr at de veit aillt om sexlivet våres.

Fårhåille våres
Dæ e' mange såm ha prøvd å beskriv fårhoille mellom æktepar. Dæ e' kje bære deinn store poet'n Anton Sauflokkli såm ha prøvæ dæ, hainn sa i eitt a' sennæ mange dekt; - eee' eeeee' så leiii kjæringæ, dæ einaste lysponkte ho har eeee' bladajen.
Hainn va'kje borte vækk hainn i frå nabokommun' såm kom mæ di hær visdomsolan; - å bo i lammæ de' e' nett så å gang mæ bind før auån i ei litæ stuæ mæ 15 røttfellår på golve, du veit ailler når åg kor dæ smell....

Utblokking
Væfsningen måtte tel Tromsø før å få blåkkæ ut nå'n blo'årår som ha koksæ tætt. Då'n kåm heim spol kjæringæ om hainn kuinn gjær dæ samme arbeide som før på går'n...
- Nå ja..., sa kaill'n, no får ekje' længer stainn å pessæ.
- Kefør dæ, sa kjæringæ. Jau, doktor'n sa at e' fækk kje bær nåko tongt....

På skul'n
Læraran e'kje a' de såm e' mæst kjent før å sjå dæ komiske i situasjonæ såm skjer i klasserommet, sjøl om dæ må va' vanskele mæ kvart. I ein klasse dar dæ va nåko bråk, tok lærar'n - som va' usedvanle' tynn - å' tægnæ eit strek på tavlo, hainn sku lekså vis at no va græns'n nåt.
- Veit dåkker ke' dæ hær e'? spol'n skulongan. Elevan spekulerte ei lang stuinn, så kåm dæ i frå ein: - e' luræ på om dæ e' eit sjølportrætt.....

På aillersheimen
To kaillæ såm va over åteti år, hamnæ på aillersheimen. De sat å memræ om gammeldagan. Deinn eine - hainn Etvart, sei - Hus du då vi va i militære på Drævjamo'n. - Jau, sa deinn ainner, - dæ hus e' gøiddt. Hus du at vi fækk nå'n pelaræ før at vi'kje sku få så løst på kvinnfålk. -Jau, hainn huskæ dæ åg. Ja, sa'n Etvart, no e' di bjynt å versk!

Kor stor ska' truso va'?
Dæ e' kje' bestandi' like ænkelt å finn julgave åt kjæringæ, mæn deinn hær goinnen va' dæ'kje dæ så va probleme', næi hainn ha bestæmt se' før at'n sku kjøp ei trusæ. Hainn for på Guni å' sa at'n sku ha ei trusæ åt kjæringæ.
- Kor stor ska' ho va'? Då vart kaill'n still ei stund før hainn svart:
- Nåja, ho må no va så stor at e' får hainna gøiddt neri ho....

Kjapp i replikken
Få Væfsningæ kuinn svar så gøiddt før se' så'n Knut på Breiremmen. I "Far etter fedrane" skriv Sveinulv Herring om ol'-kunstnar'n (ord-kunstneren) Knut på Breiremmen. E' tar mæ ei fotballhistorie...
- I årene etter krigen var Knut en flittig tilskuer til MIL's hjemmekamper. Han likte spenningen og atmosfæren rundt kampene. Knut likte Martin "Polle" Tollefsen spesielt godt. Ingen kunne skyte så hardt som han. Når Polle skulle ta straffespark, stod Knut alltid bak "fiendens mål" for riktig å kunne nyte at ballen gikk i nota. En gang Polle i kjent stil fintet Mo-keeperen ned i det ene hjørnet, for så å sette ballen knallhardt inn der keeperen hadde stått, ropte Knut ut i begeistring - Dæven! Dæ va bære så vidt hainn kåm se' uinnæ....

Nils Øybakken kuinn lag ailt..
I "Far etter fedrane" årgang 1995, skriv di om hainn Øybakk-Nirs. Hainn va' utrule (så'n Bent-Inge smått sei) flenk mæ hein' (hendene), hainn reparert klåkkår åg lagæ positi'. Søn' hainn Einar sei: - hainn far kuinn lag aillt, tel å' mæ fålk....

Vart dæ nåkko på de' i hælgæ?
Dæ ekje nåko småtteri ke' før nåko spørsmål som kainn stilles på ein
arbeidplass. På ein a' industriarbeidsplassan i Væfsn, va' dæ ein som kom
mæ' følgende spørsmål tel ei såm kåm på arbeid måndagsmårån:
- vart dæ nåkko på de' i hælgæ?
- Ja, to gøinne, å' ette'på åt vi sjokoladekakæ...

Logikk
Deinn hær historiæ e' no' 'kje frå Væfsn, vi har før lite nånnår (nonner) før at dæ sku gang an, mæn vi tek ho mæ..., les meir..
Dæ hær går trøillgoidt
Hainn Kjell traff ein frå Væstersio før lenge sian.
- Ke' dæ går? sei hainn Kjell.
- Dæ hær går troilgoidt, sei hainn frå Væstersio
- I dag har vi deinn 14. desember, åg e' ha drukkje opp julbrennvine' 4 goinne!

Trur du me'kje'
Hainn Jakob va' fæl å førtæl skrønår. Ein gång hainn førtælt ei skrønæ tel ein kar, såg hainn at kar'n va ulite skjeptisk...
- Trur du me'kje'?
- Jau, mæn lyg du ein gång tel, så trur e' de' kje…

Historie fra Øya
På eit arrangement som Mållaget i Vefsn hadde våren 2001, fortalte Einar ei historie som hainn opplevd som gluint (gutt).
- Då e' va gluint va' dæ fint å badæ ut på i mange a' hålån på Øyøræ. Ei av desse hålån vart kaillæ Tinnaurhålo. Dar brukæ taus'n frå Mosyn va' å' badæ.

Ein fin såmmardag traff e' på ein kompis, vi begjynt å prat om å far tel Tinnaurhålo, så gjækk vi dit, gjøno Utgalskojen, så tel Nausthålo, oppigjøno Hagenskojen, så kåm vi på kjøreveien, så gjækk vi over Høstøvæ, ein plass dar hainn far spælæ positiv i gammeldagæ. Vi gjømt oss bak nån einkjæræ før å spioner på to fæsjår såm va' bære 5-6 meter i frå åss. Di dær taus'n klæt se' nakjen, Å du kainn skjønn - e' trur tårån sku kåm, dæ hær va på deinn tiæ vi akkurat ha begjynt å sjå ette' tausn'n.

Taus'n va så gammel at di va' begjynt å bi kvinnfålk.... Dæ va' ein flækk..., deinn flekkjen va' vældi' fin, deinn minnæ me' om trekaint'n di anvis mæ på skjyteba'n.
- e må beint sei at e' vart litt håsjen.
- Då di ha badæ ei stund peikæ kompis'n på de to taus'n åg sei: - sjå ho dar i mette'n
- E' hus dæ så dæ sku va' bære 14 dagæ si'an.

Når ohelle e' ute
Då Arbeidstilsynet va å besøkt ei skulæ i Væfsn ha de møte mæ' ledelsen åg så bort eitte'. Så spol hainn ifrå telsyne:
- ke' dåkker gjær mæ risikovurderingæ her på skul'n?
- Jau, svaræ værneombu'e, vi har såm prinsipp her, at når ohelle’ først e’ ute, held vi oss inne…
Mainnfålk over 40...
Veit dåkker korfør 70% av mainnfålkan over 40 ikkje får søv ette' at di ha' hatt se' kvinnfolk? - Jau, di bi så vakjen når de går heim...

Pusk de' heim!
Eit kvinnfålk vart plagæ a' ein innpåslit'n Væfsning, hainn ga' se' kje', hainn braut se' inn i dråsjo å' sku' va' mæ ho heim, då di kåm te' døræ vart'n stoppæ, mæn hainn ga' se' kje så lætt. Hainn kåm stadi' inn på at'n va' så go' å pusk, te' slutt vart kvinnfålke lei, så sei ho nåkko såm gjol' at'n endele' for sin vei:
- hvess du e' så go' å pusk, så ska' du no bære ta å' pusk de' heim....

Aillt dæ dåkker sir e' mett..
Dæ e' 'kje fritt før at Væfsningan kainn overdriv, nåkko såm dein hær historio vis.
Ein delegasjon ifrå fylke' kåm tel Væfsn før nån år sian, di va mange plassæ i Væfsn, blaint ainnæ på ein gal (gard), såm lik (ligger) avsides (dæ hær va' før kommuneplanlæggarn i Væfsn gjækk amok å sku læk ne' Hærringen). Bon' (bonden) gjækk opp på høkstaben før å førtæl om gål'n (garden), åg sei:
- aillt dæ dåkker sir rundt dåkker e' mett, åg dæ dåkker ikkje sir e' åg mett....

Du held koken!
Ein a' våres nye landsmeinn såm kåm tel Mosyn ha go' utdannels. Hain ha stor tru på at'n sku få se' arbeid.
Hain møtt opp på Aetat såm dæ no heitte, åg spol eitte jåbb! Hainn ha haurt at dæ va store muleheite i Norge. Mæn på Aetat ha' di' kje' arbeid tel hainn, så hainn mått bære far dar i frå.
Deinn hær kar'n ga se' kje så lætt, kvar dag kåm hainn innom Aetat, mæn dæ va' kje arbeid tel hain.
Fæmte dajen hainn kåm innom - mæ hein' i lomman - åg spol (tjukk "L") etter' jåbb, sei hainn på Aetat:
- Du held koken!
- Nai, jai bare fryse fingra...

Mæn løv me' at du heill de' i nærheit'n
Mange trur at de' e' størrelsen dæ kjæm an på, mæns ainner mein dæ e' antall meter pær sekund.
Ein Vefsning såm for tel Danmark før å foreta ei forlenging – vart tydele' stålt a' resultate'.
På vår'n for hainn te’ Syden på ferie, hainn ha mæ lisj-glunt'n te' datt'ræ. Di sat no på straindæ såm di bruk å gjær, så sir di ein innfødt kom bæranes mæ ve’.
Hainn ha ein lit'n glunt i lammæ se' - glunten leid'n far'n i snurebas'n,
kainn sjønn.. hainn va' nødt tel dæ - far'n brukæ arman tel å bær ve'n...
Så kåm dæ ifrå glunt'n
- bæssfar, kan ikkje vi åg gå sånn?
- jau, sa'n bæssfar, mæn då må du løv at du held de’ i nærheit'n

Dæ' ha' e' då ailler sagt...
Kjæringæ tok buss'n te' by'n før handlæ, då ho steig på buss'n, sir ho at nabokjæringæ set heilt framme i buss'n, ette' å ha betart, sæt ho se' i lammæ nabokjæringæ.
Nabokjæringæ va' ulite oppskjørtæ, dæ gjækk kje' lenne før ho fækk vet korfør...
- Fer du å' sei at kaill'n min har ei vortæ på snurebas'n, kåm dæ ifrå nabokjæringæ?
-Åh næi, dæ ha e' då ailler sakt, e' sa bære at dæ kjentes sånn ut...

Alkaholfårskneng
Dæ' e' mykje fårskneng såm skjer i ville Væfsn. Kor vit'nskapele' dæ' e' kainn deskuterast. Deinn hær fårsknengsrapport'n fækk vi 'jøno telefonrøre'.
- e' ha fuinne ut at dæ e' utrule mykje kvinnele' kjønnshormonæ i alkahol, sa stæmmen i ainner en' (mæ' trøll-lang "e")
- kors'n då, sport vi.
- Jau, du sjønnæ at når fålk drekk så snakkæ di såm ein fåss, å' di bi steikje fri før å kjør bil...

Du kainn b'jynn klokkæ halvåtte...
Sprængningsbasen frå Korgen va' oheldig, salven gjækk a' ulite før tile, resultate' va at han fækk sprængt bort baillan.
Hain fainn ut at hainn måtte få se' nåko ainnæ å gjær, åg tok tur'n te' arbeidskontore'. Dæ hær va' før Aetat gjækk amok mæ registreringan, på deinn hær tiæ va' di opptatt å få fålk tebake i arbeid, dæ' e' faktisk så lenne sian at Jærnværske æksistert.
Arbeidskontore' årnæ jåbb på Jærnværske' åt deinn ballause Korgværingen. Hainnn fækk besje' om å kontakt fårmainn.
Hainn rengt te' fårmainn åg sport (lang "o") om når hainn sku be'jynn. Formann va' årientert om ballmangeln åg drog på dæ..
- No ska vi sjå, vi bejynne klokkæ sju, (mæ' tynn "j"), mæn du kainn bejynn klokkæ hal' åtte.
Kårgværingen syntes dæ va' rart åg sport (lang "o")
- Korfør ska' e' be'jynn klokkæ hal' åtte når di ainner bejynne klokkæ sju (mæ' tynn "j").
- Jau, sa formainn, deinn første harttimen set vi no mæst å klør åss på baillan....

Dæ' va' pinædø bra at'n kje' fløttæ te' Vietnam!
Nå'n e' snarar einn ainnner å kåm mæ go'e kommentaræ, sjøl' i ville Vefsn e' dæ sånn. Dæ va' så ho sa brura; - de' ekje' størrelsen dæ kjæm an på, mæn antal meter pær sekund. Dæ tekkæ nyss inn ei histori' frå værkeleheitæ tel mosyndåttkom....
- Ein væfsning fløttæ heilt te' Sværge, eitte' fjorten dagæ kåm hain heim før å heint ræst'n a' sakan sennæ, mæn då snakkæ'n svænsk!!!!
Då'n va' førn tebake te' Sværge sa ein a' kompisan:
- Dæ va pinædø bra at'n fløttæ te' Sværge, ha'n fløttæ te' Vietnam ha vi fa'nkje' førstie nå'n teng a' dæ hain ha sagt!

E' sir du ha' hatt dæ arti' du åg...
Dæ va' fæst på Remmæ, Krestjan sto på tråppo åg såg etter kompisan. Kompisan va' 'kje så bli' før at'n Krestjan va mæ på fæst, før han spionerte på di før å finn ut ke før nåko kvinnfolk de rotæ mæ.
Mæns hain står dar på tråppo kjæm ei kjæring frå Bjørnådal'n å still se i lammæ'n. Kjæringæ va' i 8. måne' åg magen struttæ mot'n Krestjan,
- dæ e' no rætt arti' at kompisan dennæ tar de' mæ på fæst.... kom dæ ifrå kjæringæ.
Krestjan såg ho i auån, fæstæ darette' blekke' ne' på magen hinnes åg sei:
- e' sir du ha hatt dæ arti' du åg...

Dar ha e' nyss vøre..
Væfnsingen Hans, sku' "på bygdæ", (hain va' håsjen), hain kåm tel ho Kari åg skruæ på sjarmen, mæn dæ va'kje mykje å hent..
- hut de' åt ho Gudrun, kåm dæ i frå ho Kari, då'n balæ som værst.
Så kåm dæ ifrån Hans; - dar ha e' nyss vøre....

Viagra
Veit dåkker ke vi får når vi hiv ei viagrapelæ opp i luftæ?
- stiv kuling!

Jag di heim
Så va' dæ væfsningen så sku kjøp se' ny sofa. Hain sku' få sommargjæstæ frå hovedstaden, så sku'n sæt gammelsofa'n i kjellarstuo så di kuinn lik på deinn.
Hain for te' møpelbutikken å' fainn ein sofa såm såg bra ut, hain førklaræ sælar'n at hain sku få gjæstæ frå Oslo - å' alt dæ dær, hain ba' sælar'n
å hald a' sofa'n før kjæringæ mått go'kjenn kjøpe'.
Då'n kåm te'bake mæ' kjæringæ to timæ seinar', såg hain'kje sofa'n,
hain gjækk bort te' sælar'n å' spol:
- kor e' sofa'n så e' va å' såg på - såm du løvæ å hald a' te kjæringæ fækk sjå'n?
- Deinn ha' e' sælt..., Du veit, bisnis e' bisnis...
- Ha du sælt'n??? - E' sa jo at e' sku få besøk ifrå Oslo, åg at di sku' lik på sofa'n, ke' e' ska' gjær no???
Så kåm dæ frå butikksælar'n:
- Jak di heim.....

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Folketelling-1801-Vefsn
Folketelling-1865-Vefsn
Folketelling-1875-Vefsn
Folketelling-1875-Mosjøen
Folketelling-1900-Mosjøen
Folketelling-1900-Vefsn
Folketelling - 1910
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland