www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Historien til Helgeland politimesterembete
04.11.2006 12:44
Hovedside >

Nils Erik Østerud er engasjert av politimesteren til å lage ei bok om Helgeland politimesterembete i forbindelse med 100 års-jubileet i 2010.

Østerud er interessert i å komme i kontakt med folk som har historier, gjenstander eller bilder som er politirelaterte, spesielt fra tida under og før 2. verdenskrig, altså perioden før 1945. 

Det som har skjedd etter krigen er jo rimelig tilgjengelig i og med at det fremdeles lever politifolk som begynte like etter krigen.

Nils Erik Østerud kan nås på denne e-postadressen:
nils.erik.osterud(a)monet.no

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland