www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Fugleliv i Vefsn
24.10.2006 09:29
Hovedside >

Fuglenavn på vefsn-dialekt | Fuglelyder | Bilder av fugler | Blåmeis - fra egg til uteliv |

Oversikt over når noen av våre trekkfugler kommer til Vefsn.

Observasjonene er gjort i perioden 1961-1994
Kilde: Lasse Mikaelsen i Far etter Fedrane 1996  

Trekkfugler i Vefsn
Art Tidligst Gjennomsnitt Senest
Snøspurv 8.mar 4.apr 16.apr
Vipe 13.mar 2.apr 29.apr
Tjeld 18.mar 3.apr 15.apr
Gråtrost 26.mar 24.apr 8.mai
Ringdue 1.apr 17.apr 10.mai
Bokfink 2.apr 12.apr 1.mai
Rødstrupe 8.apr 20.apr 8.mai
Fjellvåk 9.apr 22.apr 15.mai
Heilo 9.apr 10.mai 15.mai
Linerle 12.apr 22.apr 29.apr
Rugde 13.apr 22.apr 14.mai
Trepiplerke 14.apr 3.mai 19.mai
Gransanger 16.apr 29.apr 10.mai
Jernspurv 19.apr 2.mai 15.mai
Bjørkfink 20.apr 6.mai 18.mai
Svart/hvit fluesnapper 1.mai 12.mai 20.mai
Strandsnipe 1.mai 17.mai 22.mai
Løvsanger 8.mai 16.mai 24.mai
Buskskvett 11.mai 15.mai 30.mai
Rødstjert 11.mai 20.mai 23.mai
Gauk 20.mai 27.mai 09.jun
Hagesanger 21.mai 30.mai 6.jun
Tårnsvale 23.mai 1.jun 10.jun

 Lagt ut: 10.4.2002

 "Tilfeldige" observasjoner fra 2002 og fram til i dag:

2015
16. april: Vipe, Mjåvatn
16. april: Trane, Mjåvatn

2014
12. april: Vipe, Grane
13. april: Gråtrost, Øvre-Drevja
27. april: Rugde, Olderskog

2012
24. april: Linerle, Øvre-Drevja
22. april: Rugde, Kippermoen
21. april: Gåsbu, Øya

2010
29. april; vipe, Mjåvatn
30. april; gåsbu, Olderskog

2008
2. april: Stær, Leirosen i Leirfjord
18. april: Gåsbu, Øya v/Mosjøen

2006
10. april: Stær, Mjåvatn
12. april: Linerle, Egedesgt., Mosjøen
14. april: Gåsbu, Øya v/Mosjøen
16. april: Rugde, Marka i Vefsn

2005
31. mars: stær, Marka i Vefsn

2004
7. april: stær, Grane
15. april: vipe, Mjåvatn

2002
31. mars: Vipe
7. april: Stær i Mjåvatn
12. april: Rugde (to stk) observert i Øvre-Drevja

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland