www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Forberedelse til jul'messo 2005
04.11.2006 21:27
Hovedside >

Øvre-Drevja bygdehus 7.11.05. Intervju med Ingrid Nilsen:

Ingrid NilsenFør i tiæ va dæ å bak flatbrød livsnødvendig. Alle brukæ flatbrød, dæ åt vi kvar dag.

E' va bære 5 - 6 år då e' begynt å bak føre. Dæ vel sei at e bakæ ut æmne så godt e' kuinn, så overtok de vaksne kjæringan. Lina Fagernes, Olga Danielsen og Dagmar Vatshaug va læremestræ. Kaillan bakæ ikkje før i tiæ, dæ heinnæ at de stækt flatbrø'e.

Dæ va vekti' mæ tynne leivæ, dæ va såm eit tægn på at de va flenk å bak. Og så mått leiven gang rundt, dæ sir e' at ongtaus'n ikkje får tel, mæn dæ e' bære træning dæ og.

Då e' va ønger sa de tel me' at du bi kje nån flatbrødbakar, før du dessæ 'kje mæ rompo, mæn dæ ha komme se etterkvart.

Før nån år sian bakæ e' mykje flatbrød, e' ha levert flatbrød Tonny Brakstadbåde tel Tyskland og Amerika. E har ikkje nåko lurt i deigen, mæn de skræpp a flatbrøe mett.

E' syns at flatbrødet må va ferskt. E' brukæ halvt om halvt kveitmjøl og grovkveite, så bakæ e' dæ ut i grynmjøl. E' kokæ melka før e' har ho i deigen, dæ gjær de ikkje her.

Før va e' og mæ å bakæ kamkakæ på oppigarden på Vasshøve. På Enge ha de og kamkakomn. Trur grensen på kamkakbakingæ går i Øver-Drevjen.

Dæ e' sosialt å møtes ein gong i veko å bak. Hvess folk har løst å lær se å bak kainn de bære møt opp.

 

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland