www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Folkemengden i Drevja kommune
05.11.2006 23:30
Hovedside >

Statistisk sentralbyrå har en oversikt over utviklingen i befolkningen i gamle Drevja kommune. Oversikten viser perioden 1951 til 1962. Den 1.1.1962 ble Drevja en del av Vefsn kommune.

I 1951 var det 1124 drevjaværinger. De neste årene var det en fallende tendens i folketallet. I 1960 var det 998 som bodde i Drevja, siste året som egen kommune steg befolkninga til 1010.

Tabellen nedenfor viser folkemengden i gamle Drevja kommune:

År Folkemengde
1920         970
1930     964
1946    1213
1950    1124
1951    1124
1952    1081
1953    1093
1954    1072
1955    1063
1956    1037
1957    1028
1958    1010
1959    1023
1960     998

Diagram

Kilde: SSB

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland