www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Fløyting i Komra
30.10.2006 23:00
Hovedside >

Fløyting i Komra ble drevet blant annet i 1929 ved ei Skogdrift i Perjord-Lia. Med på drifta var var Sigvald Blåfjell, Erling Blåfjell, Ole Nordmo og Ottar Nordmo. De kjørte fram til Komra med hest, deretter var det fløyting til Drevjeelva og videre til fjorden. Fra utløpet av Drevjeelva ble tømmeret slept med båt til Nes Trelastbruk på Halsøy.

Det er usikkert når dette bildet ble tatt, Blåfjellet hadde jo sag i Blåfjellforsen i Komra så bildet kan være tatt i forbindelse med fløyting til den saga.


Fløyting i Komro: Kristoffer Jørgensen Østerpart (til venstre) og Erling Blåfjell.

30.05.04

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland