www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Drevvatne kvinneforening
02.11.2006 17:40
Hovedside >

Drevvatne kvinneforening ble startet i 1884. Det finnes ikke noe som er nedskrevet fra denne tida, men etter det som er fortalt av ei som kom med senere (hun var 13 år i 1884), var det en lærer her i bygda som tok initiativet til at foreninga kom i gang.

Olava Larsdatter fra Jogarden, var den første formannen i foreninga. Det var kun 5 kvinner som var med fra starten, de fire andre som var med var fra nabogardene til Jogarden.
Etter hvert kom flere med, fra Dyrhaugen og gardene rundt omkring i bygda, så man kan vel si at det var deltakere fra de fleste gardene i bygda. Det var unge og eldre, barna fikk også komme på møtene.

Det ble holdt kvinnemøte hver første mandag i måneden. Ei stund hadde foreninga også møter i sommermånedene, de ble holdt på søndag.

Kvinnene skiftet på å ta i mot foreningene i sine hjem, slik har det vært hele tiden. Foreninga er tilslutta Det Norske Misjonsselskap. For å få inn penger ble det tatt opp offer på møtene.

Foreninga hadde før i tida som regel en misjonsfest hvert år. Den var enten om sommeren eller om høsten. Misjonsfestene ble den gang holdt på gårdene i bygda, der man hadde store nok hus til det, for det var som regel mye folk som kom på festene.

Da hadde man en taler, som regel en emissær, det hendte vel også at sognepresten kom og holdt tale.

Så ble det loddet ut en del gjenstander, ting som var gitt av folk i bygda.

Det var gjerne slike ting de selv hadde arbeidet. Ja det hendte vel at noen ga et lam og kanskje ei høne. Egg og ull var også blant gjenstandene som ble gitt.

Det var også salg av kaffe, sjokolade og mat. Det kom inn en god del penger på disse festene.
Etter at avholdslokalet ble bygd, ble alle festlige tilstelninger som foreninga hadde, holdt der.
Foreninga var også i virksomhet under krigen, men i mindre målestokk på grunn av forholdene. I 1945 ble det holdt et stort misjonsstevne her, da var det mange tilreisende fra andre bygder som kom.

Stevnet varte i to dager, og ble holdt her på avholdshuset. Bygdefolket tok gjestfritt imot overnattingsgjester. Så det hele fungerte godt. Fru Martha Isol var formann da, Erling Sand var leder.

Av formenn har det vært mange, og de fleste er ikke blant oss lenger. Av de som gjennom årenes løp har vært formenn, er det bare tre stk. som lever i dag. Det er Petra Mikalsen, Alvhilde Morisbak og Jenny Drevvatne.

Nåværende formann er Gudrun Drevvatne.

Av Gudrun Moen

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland