www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Drevja meieri
15.10.2006 18:24
Hovedside >

Drevja meieri: Kristense Nilsdatter Strøm. Oppsatt 1898 og var i drift året etter. Bøndene på Straum samt Ola Granmo, var initiativtakere til meieriet. Marie Larsen fra Stangvik i Romsdal, var meierske. 

I 1911 gikk meieriet konkurs. Kristense kjøpte meieribygningen etter konkursen og fortsatte meieridriften. Drevjens Aktiemeieri brant ned natt til 18. mars i 1922. 

Bildet under viser Kristense Nilsdatter Strøm i meieriet.

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland