www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Brennvinsviso
04.11.2006 20:57
Hovedside >
Visa er nedskrevet i Drevja høsten 1924

Vefsn-folket i komagan, dei driver ein fin industri,
den finaste heimbrent dei laga og dyrker sitt arbeid med flid,
Av pressgjær, sukker og vatn dei lagar den finaste brygg,
som oftast så brenn dei om natta for då kan dei føla se trygg.

På ein gard i Vefsn, der fødtes til verden ein gut,
den guten var krokut i låran, og svor i frå første sekund,
Og moren kalte han trollet, og syntes at namnet var godt,
og trollet ble døpt i ølet som faren til jul hadde fått.

Då guten var nykonfirmert så drog han til Mosjøen ein tur,
der smakte han denatuerat dunder og litt politur.
Då svor han: nei, develen rive, slik ein drikk vil eg aller meir ha.
Nei, før vil jeg heimbrenning drive, jeg begynner i morgen den dag.

Så gjekk han på kooperativen der fekk han 10 kilo farin,
og atter så svor han develen rive, den heimbrenta mi ska bli fin.
Og pressgjær det fekk han i Elsfjorden, 280 gram,
så kunn han frå Elsfjorden draga tilbake til Vefsn og heim.

Det første produkt ble elendig, det lignet no mest på urin,
det var resultatet av hans brenning av vatn, pressgjær og farin,
Og siden så ble det bedre no brenner han rett som ein kar,
og mens han på Drevja spaserer så brenner hans far som vikar.Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland