www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Anton Sauflokkli
22.09.2007 20:16
Hovedside >

Oddvar Steinrud ga ut Husfauel'n min i 1981. Han laga figuren; Anton Sauflokkli, som ble meget populær. Et av de diktene som virkelig slo gjennom var "Føste julgåvo". Oddvar Steinrud var en av de første på Helgeland som skrev humoristiske dikt på dialekt. En viss harselering med kunstnere ligger mellom linjene.

Føste julgåvo
E va nie år
dæ låg tre pakkæ puinn jultree
e sku ha den einæ.
Tiæ sto helt still
e trudd at hjartæ stoppæ.

Klokko tie sa'n far:
no kan dåkker åp'n pakkan.
Derran feklæ e mæ knut 'n på lofotsnøre
auån va atte:
e drøymt om snurebas, ludospæl eller æmtyrbok,
Gråpapire va vække, auån oppe
e va komen te sans og samleng

I pakko låg et nytt øvlin
frå ho tante i Skjervgat'n.
«Slit dæ mæ helso», sto dar.
Mæ sprænggråt i røystæ sa e:
dæven han steikje
- og fekk 'i flathand over kjæftn

Reng Dolstadklåkkår
Reng Dolstadklåkkår reng
Minn folk om at di træng ikkje
fyll trillvogn ette trillvogn mæ varår
og bær se åt så di 'kje ha sett mat før.

Reng Dolstadklåkkår, reng
Minn ungdomen og ungan våres om
kor heldi di e så veks opp i Vefsn
og ikkje i u-landan - dar di går mæ tom mage
og i den sæle jultid.

Reng Dolstadklåkkår, reng
Minn oss om at ette bakardag kjem knakardag.
Gløym ikkje at vi og skæ lev æ på nyåre
så gjeldfri så mule.

Reng, Dolstadklåkkår, reng
inn ei fredfull jul i bygd og by
dar folk har kræftæ igjen te dæ bæste a alt
ta se heilhjartæ a kvaranner.

Ette jultre
E vassæ i laussny te live
på leiteng ette julgranæ
Dar sir e tre'e så e hengt
sløyfæ på i haust.

E sagæ dæ ned
pekkæ dæ i sny'n
sir på dæ
og sei høgt; nydele.
Dæ e yvent så 'i flokkhønæ
stammen e helt dækt
a jupgrønt, angenes bar.

Snart lys dæ opp i stuen
mæ kulår, gletter og norske flagg.

Meljæ
Saurullån e kokæ
no e dæ meljæ.
Far bryt flatbrød
i storkommen hinnes bæstæ
ausæ sø og feitæ over dæ
rotæ rundt mæ treskeiæ
smakæ se fram.

Vi sæt oss te bords
gløttæ ette sirapen
smattæ og slafsæ
og syn ho e bættele god.

Fattigmann
Dæ best kaffebrøe e veit om
e en nyss ilan'drien fattimann
frå smultgryt'n
liggan på en flatbrøleiv
før å koln se ulite
før e får'n på tungo.

Kanskje e dæ så at
krakje søkje makje.
men e sei så dæ e tel:
e får ikkje beire kaffebrød
enn ein nyss ilan'drien fattimann.

Husfauel'n min
På brette utfør glase
kjem ein fauel flaksan kvar måro.
På vakt mæ skræmte auår
set han dar og troll-et.

Idag e fauel'n illskjen
ja, beint ut førbainnæ, e han.
På brette lik ein brødskalk
ista'n før innmat.

Arme husfauel'n min,
vesle kråkesnusko mi!
Imåro skæ du få kumage igjæn!

Kjærleiksvisæ
E ligg nakjen puinn fel'n
og e får ikkje søvæ.
E ha lie og tenkt på de i heile kvell
og på dæ du løvæ -

Dæ va nåko du ikkje vill røpæ
Ska tru om du vel mætt
min løst imåro
og lag me sjikkele mæ krøpæ?
Men no må e søvæ føst.

Solæ kjem
Andekti står e og sir
at lyse kjem sigan
ned åt husan

Plussele står e
i ei oseiele gleæ.
Di føste veike
januarstrålan
ha nåt den innfrøsne
sjælæ mi.

Vår
No lyse bakkan
a bly'en gråsømlæ
så ha åpnæ se a solæ
i ei sjelvenes gleæ.

No skill gråsømlo
inni heile me
fyll me mæ vår
så e jublæ te live
og e gla
før å va tel.

Soria Moria
(Avslutneng på Toppen 1980)
E kom opp Toppbakken
mæ klean i et høvdyntrekk
så spent at dæ kjetæ i magjen
og at hjartæ dansæ sprengar i brøste.
E va åskeladden på væg te Soria Moria slott.
Du velsegnæ dag og tid
så løkkele en glunt e va!

Under tårne va dar ikkje slott.
Sånn i dæ ytre vart dæ
omentrent så i stuen dar heime:
vaskarfat og halmbomster
utedass og avistørk
ombytarhalg uten dusj
mykje fesk og potades
blåbærgraut og sursild på kako.

Vi fekk ikkje besøk jentån
då kunn vi bi heimjagæ
Sto en og klinæ nedi bakken
og styrar'n såg dæ
fekk en reprimande på kontore.

Ette så åran ha gått
bi Toppen før me så før dåkker
et Soria Moria å drøym se tel.
Når e set dar i skogjæ og kvile
kjem minnan strøyman
så gla, så go og lys.

E tenkje på då e føste gongjen
vandræ oppover Toppbakken
mæ klean i et høvdyntrekk
og fekk opplev den bæst tiæ
i live.

Skisøndag
Kan ein tenkje se
ei beire kjenslæ
ette en tur mæ klabbføre:
set se lunt på fjellæ
sjå Finnknean og Di Sju Søstre
mot klårhemmel'n
kjenn ein sval vårbris
hør at sny'n brånæ
legg ein appelsinbåt på tungo
mys imot solæ
nyt stillo
i og drøym se bort.

Halg
Dar dætt siste granæ
no e dæ halg.
No skæ e heim og bytt om
vasskjæmm håre
et me stappmætt på graut
ta me et par klipår snus
besøk han Eilert
og drekk me rusan
på karsk.

Lørdagskvell
E sat dar så oftæ
ette fellingæ a granæ
pustæ me opp
og glet me te halgjen
te å treff kjenningan
på ungdomshuse.

E kan hør «Hammarforsens brus»
og glaskratt'n frå festfolkje
E kan kjenn godsåpluktæ
frå kjekan hinnes Lovise
og hjartslagjan frå brengo
dar vi svengæ oss hugtikjen
i trekkspælvals

Slåttønn
Dæ spælæ mot jarn
når velbrukæ brynæ
flintræ over ekje
på nyslipæ ljåæ
lengje før solæ ha ovræ.

Dæ sokkæ i døkjæ
når slåttkaran kappast
om gjævast skåræ
kviskræ over engæ
når taus'n bredd grase
mæ nytinnæ rivår.

Dæ angæ så gøtt
når mårosolæ skein
på nedslien villgras
Dæ vaks inni me
når e slo forbi karan
og nettast jento -
va mi

Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland