www.drevja.com Hovedside Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Andreas Nilsskog
15.10.2006 18:30
Hovedside >

Nedenfor kommer en oversikt over bygdekunstneren Andreas Nilsskog. Mesteparten er hentet fra Hans Nerhus' bok om Nilsskog fra 1942. Bildene av skapet som er gjengitt under, er tatt av Lars Midbøe.

Andreas Nilsskog er født på Nilsskog i Drevja 14. august 1879. Faren Daniel kom fra Ravatsbakken, farfaren var Andreas Jørnson, født i 1810.

Søsken: Albert Nilsskog (født i 1875), Einar, Ludvig, Ragna, Diana, Nils (Utvandret til USA), Albertine, Line og ennå ei som het Albertine - ho døde veldig ung.

Andreas døde den 8. oktober 1940. Den 17. oktober ble han gravlagt på kirkegården på Nilsskog.


Noen milepæler i Nilsskogs liv:
1898: Begynte han på kunst- og treskjærerskolen til Lars Kinsarvik
i Hardanger. Her studerte han i 3 år.
1903: Fikk kunstnerstipend, det ga han mulighet til å
begynne på Statens Kunst- og Handverkskole i Oslo. Her gikk han i "modellørklassen".
1905: Fikk nytt stipend, og fortsatte på Statens Kunst- og
Handverkskole i Oslo. Fikk også opplæring av billedhugger Munthe Svendsen og Harriet Bacher.
1907: Giftet seg i med Othine Olsdotter, født Forsmo. De fikk 8 barn.
1911: Utstilling i Harstad. Her fikk han diplom for et av sine arbeider.
1914: Jubileumsutstilling i Oslo. Fikk diplom, medalje og rosende omtale.
1915: Flyttet i til gården Molddal.

1926: Utstilling i Bodø, her ble han for alvor kjent i heimfylket sitt.

Viktige hendingar i hans liv:
• Etter sitt opphold på Statens Kunst- og Handverkskole, lærte han
mer tegning og maling hos Erik Werenskiold og Harriet Bacher.
• Fikk anonym støtte fra en "søring" som bodde i en nordlandsby.
Han betalte ett av Nilsskogs studieopphold i Oslo. Betingelsen var at
han ikke skulle røpe hvem han var.

• Han ble en meget god venn av Sunnhordlandkunstneren Agdestein.
• I Sunnhordland, Hardanger og Voss besøkte han kjente bygdekunstnere.
• Reiser: Bergen - på Bergen museum fikk han se store skulpturverk i tre.

Oversikt over Nilsskogs kunstneriske arbeid:
• Mann med pipe, trefigur. Eier: Gunnar Petersen.
• Treskjærerarbeidet på vikingskipet "Leiv Erikson" som kaptein Folgerø fikk bygd i Korgen i Hemnes kommune. Gerhard Folgerø reiste over Atlanteren med "Leiv Eriksson" i 1928. Båtbygger var Johan Pettersen, Korgen, som også bygde "Roald Amundsen" som ble brukt av Folgerø på en ny tur til USA. Denne turen startet fra Korgen 7. mai 1929.

• Drevjamoen: Jesu oppstandelse
• Drevja kirke: Dåpsengelen
• Dolstad kirke: Dolstad-krusifikset
• Grane kirke: Brudestoler, Preikstolen
• Korgen kirke: Skulptur av Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Luther, Hans Nielsen Hauge, M. B. Landstad, Elias Blix, Hellig-Olav, Petter Dass, Thomas von Westen.
• Nord-Flatanger kirke: Altertavle
• Stamsund kirke: Altertavle, Kristusfigur og utskjæringer på prekestolen
(Treskjæreren Andreas Nilsskog har laget altertavlen der en i tre har
skåret ut innstiftelsen av nattverden. Samme mann står også bak
utskjæringene på prekestolen, samt en Kristusfigur - les mer om kirka.).
• Nordvik kirke på Dønna: Altertavle
• Høylandet kirke i Namdal: Altertavle
• Rødøy kirke: relieff
• Bodø kirke: relieff
• Fredheim ungdomsskole: Relieff
• Svolvær kirke: Kopi av Mosvik-krusifikset.
• Hemnes kirke: Døpefont, brudestoler
• Bjørnskinn kirke på Andøy: Døpefont
• Kirkenes kirke: brudestoler
• Oslo bispegård: brudestoler, gitt i gave da biskop Berggrav flyttet fra Hålogaland.
• Hjørneskap med portrett av Roald Amundsen, luftskipet Norge m.m.
• "Mot kveld": - trett gammel mann
• "Gutten som røyker pipe"
• "Kvinna som spiller fele"

• "Bylgja"
• "Slåttekaren"
• "Ivar spelemann"

Annen produksjon: Laga orgel, lirekasse, fløyter, fioliner, pipeorgel.

Andreas Nilsskog døde den 8. oktober i 1940. Den 17. oktober var begravelsen i en fullsatt Drevja kirke.
Tilbake

Historielinker
Digitalarkivet
Folkeskatten 1691-1696
Halsøy songkor 
Hamnøya - bilder
Helgeland Historielag
Historiske kilder
Holmen gård 
Kulturminnesøk
Oladalens venner
Roy Søfting-slekt
Vefsn Slekthistorielag

web: info helgeland