www.drevja.com Ordførere i Vefsn | Orførere i Grane Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

1927 - 1928 Aksel Valberg, lærer (Fellesliste - Bondepartiet og Venstre)
1929 - 1931 Adolf Abel, stikningsformann NSB (Arbeiderpartiet)
1932 - 1934 John Granviken, kontorist NSB (upolitisk liste)
1935 - 1937 Jens J. Aarøen, lærer (Arbeiderpartiet)
1937 Alf Haustreis, anleggsarbeider, småbruker (Arbeiderpartiet)
1938-1940 Peter Granmo, anleggsarbeider, småbruker (Arbeiderpartiet)
1945 Peter Granmo, anleggsarbeider, småbruker (Arbeiderpartiet)
1946-1955 Ole Danielsen, småbruker (Arbeiderpartiet)
1955-1957 Petter Granmo, forretningsfører (Arbeiderpartiet)
1958-1963 Asbjørn Stordal, trygdesjef
1964-1967 Henry Tvedt, NSB-ekspeditør (Arbeiderpartiet)
1967-1975 Bjørn Bogfjellmo, skoleinspektør (Arbeiderpartiet)
1976-1999 Trond Brennhaug, skogsarbeider, (Arbeiderpartiet)
1999-2003 Kolbjørn Eriksen, ringleder (Felleslista)
2004- Bjørn Ivar Lamo

web: info helgeland