www.drevja.com Ordførere i Vefsn Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Før kommunesammenslåinga i 1963 er ordførerne i Mosjøen -, Drevja - og Elsfjord kommune tatt med.
(Kilde: Kommunestyresalen i Vefsn, Vefsn Bygdebok bind 1 og 2 og Henry Almås).

Vefsn
1838 - 1842 Christian Quale, sogneprest.
1842 - 1844 Kristoffer Ingebrigtsen.
1844 - 1862 Ola Olsson. Kulstad. Gardbruker
1863 - 1864 Peter Holst, Skog. Gardbruker, brukseier
1865 - 1866 Ola Olsson. Kulstad. Gardbruker.
1867 - 1870 Anders Persson, fra Alsgård. Gardbruker
1871 - 1876 John Ottesen, Myrnes i Fustvatn. Gardbruker, skogvokter
1877 - 1878 Even Sund, Nes på Vestersia. Gardbruker, bruksbestyrer
1889 - 1894 Peter Holst. Skog. Gardbruker, brukseier
1895 - 1996 Nils M. Kulstad, gardbruker
1897 - 1898 Even Sund, Nes på Vestersia. Gardbruker, bruksbestyrer
1899 - 1901 Per Flaa, Moldrem. Gardbruker. (Det borgerlige saml.parti)
1902 - 1904 Nils Kulstad. Ordfører i Vefsn. (Venstre)
1905 Christian Møynichen Havig. Lensmann. (Venstre)
1905 Per Flaa, Moldrem. Gardbruker. (Det borgerlige samlingsparti)
1905 - 1913 Ole Klemmentsen. Fra Fustvatn. Gardbruker. (Venstre)
1914 - 1916 Mikkel Alsgaard. gardbruker. (Venstre)
1917 - 1918 Nils Skandfer. Verftseier (Båtbygger).
1920 - 1925 Nils Mjaavatn.
1926 - 1928 Anders Svare. Gardbruker. (Venstre)
1929 - 1940 Per M. Stordal. Gartner/likningssekretær. (Arbeiderpartiet).
1946 Kåre Vangen.
1946 - 1947 Arne Aalbotsjord.
1948 - 1954 Anders Granås.
1954 - 1955 Arne Aalbotsjord.
1960 - 1966 Arne Aalbotsjord.
1966 - 1975 Arne Aalbotsjord
1976 - 1979 Eugen Almås
1980 - 1989 Peder Hyttebakk
1990 - 1993 Roy Skogsholm
7.8.93-31.10.98 Knut Petter Torgersen
1.11.98 - 2000 Britt Jonassen
2000 - Jann Arne Løvdahl

Mosjøen
1875 - 1877 Andreas Bech Jürgensen fra Mosjøen.
1878 - 1879 Johan Jakob Johannessen, glassmaker i Mosjøen.
1880 - 1882 Andreas B. Jürgensen fra Mosjøen
1883 - 1887 Ole S. Elnan. Handelsmann
1888 - 1889 Fredrik Schroeder. Telegrafinspektør
1890 - Ole S. Elnan, handelsmann
1891 Fredrik Schroeder, Telegrafinspektør
1891 - Ole S. Elnan, handelsmann
1892 - 1895 Fredrik Havig. Overrettssakfører
1896 - 1898 Ole S. Elnan, handelsmann
1899 - 1901 Erik Bathen. Postmester
1902 - 1903 Ole S. Elnan. Kjøpmann. (Venstre)
1904 - 1908 Erik Bathen. Postmester. (Høyre)
1909 Ole A. Fellingfors.
1911 - 1913 Mathias Løkke
1914 - 1916 Thomas Riis. Vegveseningeniør. (Fremskrittspartiet)
1917 Anton Solbraa. Major. (Borgerpartiet)
1918 - 1921 Kristian Tustervatn. Lærer (Venstre)
1926 Kristian Tustervatn Lærer (Venstre)
1927 - 1931 Harald A. Barth. Kjøpmann. (Borgerlig Samlingsparti)
1932 - 1934 Hans Jarnæs, kvartermester. (Borgerlig Samlingsparti)
1935 Harald A. Barth. Kjøpmann. (Borgerlig Samlingsparti)
1936 - 1937 Hans Jarnæs, kvartermester. (Borgerlig Samlingsparti)
1938 - 1940 Carl W. Johansen, baker. (Arbeiderpartiet)
1957 - 1965 Einar Jensen.

Drevja
1927 - 1931 Sigvald Almlid. Fra Almlia ved Ømmervatnet.
1932 - 1934 Ole Justad. Arbeidet som lærer på Stuvland i Drevja.
1935 - 1940 Martin Hvidsten.
1946 - 1951 Carl P. Scancke. Bodde i Øvre-Drevja.
1952 - 1956 Thorvald Enge.
1956 - 1957 Ottar Almlid.

Elsfjord
1929 - 1931 Hans Jakobsen. Ordfører i Elsfjord.
1932 - 1934 Kristoffer Elsfjordstrand.
1935 - 1937 Martin Svarttjønnli.
1938 - 1940 Levi Vatshaug.
1948 - 1955 Elling Sørvig.
1956 - 1959 Peder Dahlmo. Drevvatn.
1961 - 1963 Torgeir Drevvatne. Drevvatn. Kjøpmann

web: info helgeland