www.drevja.com Kultur Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Andreas Nilsskog | BrennvinsvisoDikt - Anton Sauflokkli | Dikt av Jonseng 
Dikt om Drevja | Drevjavisa | Fattig i gamle dager | Gravskikker | Jul i gamle dagerLydia Olsrud Norland | Perjordhesten og draugen | Petter Dass i Vefsn 
Regler frå Vefsn | Sveinulv Jarnæss |Pariser fra Drevja |

MAT - Krinælæfsæ - Spekelaks -

Minne om mor
- dikt av Johan Rossvoll


Det går ein fot over tunet,
han set seg så stille ned.
Det er som han kviskrar til sporet,
No vil eg så gjerne ha fred.

Men eingong var foten spenstig,
han var som ei fjør av stål.
Der han trippa seg fram etter vegen,
mot nære og fjerne mål.

Der heime så flittig du streve,
for deg vart dagen lang,
men aldri eg høyrde du klaga,
det gråe du pynta med song.

No kvile den sterke handi,
som losa mine første steg,
og den rolege stemmen som minna,
om det gode på livsens veg.

Fram strøymer ein flaum av minner,
der eg vankar i villaste kratt.
Skal tru om eg ein gong finner,
den vegen du viste meg att.

 

Petter Dass - diktstreif fra Vefsn
Ei vise var om ei ferd Petter Dass gjorde til Heringa. Det var ei kjering som låg for dauden, han skulle sjå til. Det var i Bjørkneset han gjekk i båten. Dorthea Stigen visste at det hadde vore ei slik vise, men hugsa berre denne strofa:

..så gjekk vi i færinnen,
rodde åt Herinnen
og såg åt kje- rinnen. . .

Denne visa/regla, song dei i Drevja så seint som i 1860-70 åra. Dei sa ho var dikta av Petter Dass. Bendigt Strøm har skrive opp nokre brotstykke. Han kallar det voggevise:

- Å hør du, mi bessmor og gamlæ,
e fer erte tausen og ramlæ,
Va no ei så streng
mot ein reisan dreng
(så leitæ ette seng),
Sei at di sove på love?
- E mein du får rett snask uti koven,

Kovdøræ sto no på gløttæ.
Han Bertel, han hostæ og spøttæ.
Gamlo opp mæ stonnen/omsronnen.
Ho tok kar'n ratt,
så han dansæ bratt,
så han naus og datt.
Innpund bord og benkje di molæ,
te di stompæ om innpund bordæ.

 

web: info helgeland