www.drevja.com Gamle bilder | Bilder fra 17. mai feiringa på 60-tallet Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Bilder fra 17. mai feiringa på 60-tallet

Toven stasjon

Toven st.

Toven st

17. maitog

17. mai, Arthur, Kåre

Torbjørg er flaggbærer

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. maitog, Solli i bakgrunnen

Flottbakken

Kristian, Turith, Ronny helt til høyre

Nærbilde av Kristian og Turith

Nærbilde av Ronny

Magne, Johan, Johan og ... i fin stil

Nærbilde av Magne, Johan, Johan og ...

Kenneth

Kjartan foran Webjørn

Randi og ...

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

Randi

Anna, Ranveig, Kristian,

17. maitoget er litt uryddig ved Bjorhus

Ved Bjorhus

Ranveig, Anna, ... og Åse

Ranveig, Anna og Anna Lundeng

Åse, Webjørn

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet

17. mai på Toven i Drevja, 1960-tallet
web: info helgeland