www.drevja.com Far etter fedrane | 1987-1999 Ti. 17. sep. 2019
Meny

Drevja barnehage
Granmoen skole
Verktøysmia  

Tovenveien Velf.

Bysprinten
Mosjøen Båtforening
Norges veteranforb
Vefsn jeger- og fisk

Sangen om fjellet


Værvarsel Drevja

 


 


Redaktør:
Webjørn Solli
webjorn.solli (a)
gmail.com

Far etter fedrane - oversikt over artiklene fra 1987- 1999

1987: Reidar Svare, Folkeminnesamleren, 1899-1976 - av Kjell Jakobsen
Fridtjof Ravatn, Mølremma, Marka, Vefsn Folkehøgskole, Vefsn Sparebank, Vefsn bygdeboknemnd, Vefsn meieri, Hattfjelldal kommune, norsk allkunnebok, Venstre

1987: Vefsn Museum, en presentasjon - av Hans Pedersen: Vefsn bygdesamling, Dambekkhaugen, Vefsn Mållag, Vefsn Sparebank, Torleiv Havig, Perjordjordstua, Rynesstua, Eldhus, Forsjord, Skul-Svendsstua, Valmåsen, Ravatsåsen, Solvang, smie, Sirijord, Politimestergården, Skogbrygga

1987: Opningsdagen - Vefsn museum - av Bjarne Spjelkavik: Tuv-Lars, Odin Benum

1987: Mosjøen og Vefsn Arbeiderlags kvinnegruppe - av Eli Odden og Jørgine Slåttrem
Hilda Bakken, Dorthea Lindseth, Jorun Hansen, Olga Jørum, Ragnhild Strøm, Therese Aune, Birgitte Drevland

1987: Godtemplarkoret Samhald, Mosjøen - av Leiv Nes
Andreas Berthelsen, Andreas Skog, Torfinn Skogsås, Egil Hansen

1987: Ungdomslokalet i Mosjøen - av Dagfinn Steinrud
Mikal Bjørnaali, Edvin Tverå, Sverre Lucassen, Andreas Forsjord, Olea Nordaas, Ingebjørg Lervang, Marit Ingebrigtsen, P. Aabakken, O. Fellingsfors, Arne Mørkved, Fogd Skavlan, Eli Haugan, kongebesøket

1987: Kolo, eit handskrive blad 1912-17 - av Kristian Halse
Bjørnådalen ungdomslag, Alsgård, Ramnåmoan, Fram daa Frendar, tranlampe, Astrid Langjord, Barak Einrem, Dagfrid Andersen, Bugge Baustad

1987: Daglegliv under krigen 1940-45 -av Kjell Øksendal
komager, knottfabrikk, rasjoneringskort, Harald Ovesen, Olav Forsmo, Agran Mikalsen, Dalheim, Gestapo, anleggsdrift, jernbane,

1987: Samisk jordbrukstilpasning - av Leiv Elsvatn
Nils Paulsen, Bendigt Olsen, Gurine Jonsdatter, Engelskbruktida, tømmerfløyting

1987: Siri Kristensdatter - av Leiv Elsvatn
Kvitfjell, Granefjell, Geitskinnsskaret, Randi Bergli, Anders Bendigsen Appfjell, Aksel Reinfjell

1987: Blåfjellet i Drevja - av Kristian Dahlmo
Drevja, Øvre-Drevja, Kveldtuva, Kristian Toven, Lars Bergli, Anders Nilsen, Melkeplassen, Anders Olsen, Elen Bendste,

1987: Soga om Draugen - av Kristian Dahlmo
Lars Hallvarso, Vasshøve, Bente Willassen, Landego, Rempollen, Aksel Blåfjell, Trygve Vatshaug, Øvre-Drevja, Drevja

1987: Dolstad - av Leiv Elsvatn
Ildplass

1987: Rem-Erek - av Kristian Dahlmo
Smalburem, Kløftan, Månsbakken, Skrømtbergan, Svartdalen, Åsmo, Ole Hyttebakk, Ingvald Hyttebakk, Øvre-Drevja, Drevja

1987: Ta vare på minna frå den nære fortid - av Petter Myrnes
Andåsfossen, kraftstasjon,

1987: Andreasstua i Varntresk - historie og rehabilitering - av Mary Ann Hoset
Kolbein Baruksen, Kolbein Olson, Andreas Johansen, Johannes Jakobsen, Norddalen, Leif Sørdal,

1987: Barne og ungdomsminne frå Øydalen - av Ragnhild Brennhaug
Ner-Øyen, Øver-Øyen, Utgardssetra, John Try, Kvanndalen, Storkvanndalen, Klara Kvanndal, Bernhard Kvanndal, Johan Kvanndal, Konrad Fredlund, Gippe Njarca, Gunnar Njarca, Sigvald Sund, bever, Lavatnet, Langvatnet, Alfred Øyen, Pauline Tverå, Helmer Tverå, Hagensetra, Sørvassdalen, Lars Danielsen, Njarka, Bjørnvollhytta, Hunnålvatnet,

1987: Frå bureisningslivet i Fiplingdalen - av Reidun Brennhaug
Granegard, Caroliussen, Bjørkslett, Trond Brennhaug, Ragnhild Brennhaug, Hammaren,

1987: Lagga trekoppar - av Erling Lyftingsmo
Lagging, lagghøvel, ølkjer, smørdalle, brødkorger, Rynesstuo,

1987: Sag-Maro - av Valter Haustreis
oppgangssaga, Nils Johanso, Gregus Jakobso, Johannes Perso, Finsåsen, Fellingfors,

1987: Ferdsel over Harvasstua - av Mary Ann Hoset
Røsvatn, Krutfjellet, Umeå lappmark, Fatmomakke, Vilhelmina, Arna Andersen, Sofie Iversen, Jipe Jonson, Klimpfjell, Gustav Hals, Helge Gardsmark, Aksel Iversen, Lars Estensen, Wilhelmina, Lukas Lukassen

1987: Eit trist minne - av Hildur Laksforsmo
Maren Marie Persdotter, Daniel Andersen, Beret, Petronella, Lars Mikkjelso, Bessedør

1987: Minne fra en kirkeferd - av Ole K. Svartvatn: Fellingfors, Grane kirke

1987: Byplanlegging i de lyse netters land - av Dag Nilsen
Byplanbevegelsen, byparken, Kristian Tustervatn, Ole Tobias Olsen, Knut Alsgaard, Preben Krag,

1988: Kolbein - dampbåten på Røsvatnet - av Torbjørn Ravatn
Røsvatn Dampbaatlag, Th. Riis, båtbygger Nils Gabrielsen, Hemnesberget, Ingvald Linvik, 1915, Sjåvik, Bjørkåsen,

1988: Begynnelsen og slutten på motstandsarbeidet i Grane - av Arnulf Kapskarmo
Harald Nordgård, Odd Lie, Svenningdal, Bjarne Mathiesen (Kalle), Inge Fosseide, Johan Lynghaug, Reidar Årkvisla, Per Eliassen, Lorentz Langås, Nils Møllersen, Johan Kvarme, Albin Josefsen, Olav Svebakk, Eiterådalen, Erling Grannes, Oleiv Grannes, kaptein Sjøberg, Oddvar Olsen, Majavatn, Magnus Lien, Bjarne Lien, Stavassdal,

1988: På grensevakt i nord - av Ole K. Svartvatn
"Irma", "Hornøy", Kornitak, Bjørnevatn, Kirkenes, Teodor Eide, Drevja, (Drevjamoen)

1988: Pionertida i Mosjøen og Vefsn indremisjon - av Gunvor Svartvassmo
Lars Johannesson Einrem, Jørgine Einrem, Jens Chr. Olssen, Anne Ravnå, Thomas Weding, A. J. Sletten, Isak Wold,

1988: Språk og lokalsamfunn: Vefsnmålet, Brønnøy-målet, Ranværingsdialekten,

1988: Drag frå eit blandingsmål, susendalsmålet - av Toril Bugge: Sørgården, Svenskvollen, Hans Normann, Kristine Svenskvoll, Margareta Andersdatter, Slettfjellet, Ole Pålsen, Hemming Iversen, Estensen, Ole Hemmningsen, Ingrid Arnesdatter fra Meråker,

1988: Preposisjonsbruken ved stadnamn i vefsnmålet - av Per Sjåvik
"ne ho", åt Ranmnågen, bor mæ Ragnågen, Ein går te Skog,

1988: Lokale namn på ein del fuglar - av Helge Øksendal
Linerle: Bu-lerske, møkerdung-siri, møkerdung-dessæ, lin-ærlæ, Svarttrast: Bærtrast, nattvåkæ, Arfugl: E, eæ, e-fauel, e-gåkkæ, e-kaill, Fjellvåk: jøyvæ, fjell-yvæ, Storspove: gåsbu, (boge-gås, gåsa med bogen), Hubro: Sten-ål, Enkeltbekkasin: Mekker-gauk, hommer-hæst, Jerpe: Jarsp, Storlom: Ømmer (derav Ømmervatn), Bjørkfink: Rytn

1988: Soger frå "nordlandsboka" - av Fridjof Urdal
Peder Iversen, Sælø, Paul Fredrik T. Urdal, nordlandsjekt,

1988: Slagbjønn Sigmund Valrygg
Hemmnig Slettbakk, Nils Grolid, Kalvmoneset, Innebrøkt Nislo,

1988: Mannen som svalt i hjel med maten i munnen - av Arne Luktvatn
Sjurd Olsen, Eriklia, Ømmervatn, Ole Christiansen, Marit Sjursdatter, Lille Smedseng, Israel Pålsen, Hatten, Rundsvoll, Kristiana Nilsdatter, Nils Nilsen, Else Jonsdatter, Brattbakken, Ole Sjurdsen, Erik Sjurdsen, Else Sjurdsdatter,

1988: En samisk Orfeus - av Anna Jacobsen
Klies Kliemmet, Klijs Kleamma,

1988: Pionerår i speiderbevegelsen - av Hermann Wika
Johan -, Elias - og Hans Osbakken, Rolv Wegner, Gunnar Bakken, Andreas Bech Jurgensen, Ole Tobias Olsen Orvin, Magnus Stenhaug, Roald Klæbo, Torleif Bjørgum, Lars Øxning, Harald Skindlo, Sveinung Mathiasen, Karl Jacobsen,

1988: Etableringen av Mosjøen Aluminiumsverk
F. Selmer, oppstart byggearbeidene 16. april 1956,

1988: Øvre Vefsn - Grane ungdomslag 1907 - 1987 - av Sigmund Valrygg
Anne Ravnå, Laila Forsmo, Andreas Skogsås, Halvdan Abel, Inga Paulsen, Nils Gluggvasshaug, Ingvald Olsrud,

1988: Elsfjord kommune 1929 - 1961 - av Tore Drevvatne
Hans Jakobsen (ordfører), John O. Drevvatne, Johan Luktvassli, Kristoffer Elsfjordstrand (ordfører), Martin Morisbak, Gabriel Jakobsen, Martin Svartkjønli (ordfører), Peder Pleym, Levi Vatshaug (ordfører), Edvard Morisbak,

1988: Fjellgardene - av Kjell Jacobsen
Gluggvatnet,

1988: Ein fjellgard - av Valter Haustreis
Gluggvatnet, Anton Gluggvatn, Jørgen -, Johan, Bergithe, Charlotte - og Nanna Gluggvatn, Kalk-Ola, Dorthea Jakobsdatter,

1988 Husa på bygdesamlinga - Valmåslåven - av Kjell Jacobsen
Jørn Henrik Johannsesson fra Drevja, Tølløv Arnesen, Martin T. Sparby, Karl Forsjord, Kari Forsjord, Anna Forsjord,

1988 Kampen mot tuberkolosen i Vefsndistriktet - av Roald A. Clausen
Johan Gottfried Schøner Bugge, Ferdinand Rode, Arnold Fredrik Amandus Fearnley, Helga Wikborg Vik, sogneprest Faye, Alfred, Martin og Konrad Christoffersen, Olav Langjord, Nes Trælasbrug,

1988 Munn- og klauvsjuke i Vefsn - av Alf Helge Skeie
Emil Clausen, Johanna Gyth,

1988 Audun Nilsskog - lyrikaren frå Drevja i Vefsn - av Kristian Halse
Andreas Nilsskog, Einar Nilsskog, "Det svarte berget", "Hjulet og hjartet", "Kveld i oktober"

1988 Lindyrking - av Brynhild Meisfjord
Marie Jakobsen, Dina Kulstad,

1988 Slåttgraut, slåttgomme og haragilde- av Solveig Utgard
Borghild Ravatsås, Anna Larsdatter, Abraham Pedersen, Øver-Øyen, Birgitte Almlid,

1988 Samen Gunnar Toven - av Leiv Nes
Maria Toven, Gunnar jr., Konrad Toven, astrid Toven, Arne Appfjell, Nelle Toven, Jo Persso, Håkon Wika,

1988 Ho "Li-Anne"- av Ivar Lundestad
Ane Elisabeth Olsdatter, Trygve Nordås: Li-Ane - HA-15/9 1973)

1988 Han "Breirem-Danel" - av Bjarne Spjelkavik
Daniel Andreas Pedersen Breirem, Karen Birgithe Pedersdotter, Ravassåsen, Osbakken, Knut Breirem,

1988 Fra Vefsn Museums bildearkiv - av Wilhelm Walle
David Monrad Johansen, Harald Johansen Barth, Egil Vik, Arne Wiig, Bjarne Skogsaas, Marten Alsgaard, Richard Lucassen,

1989 Du spælæ bære godt, Nils Rognrygg - av Ove Larsen
Drevjen, Drevja, Kristian Almås, Jakov Ivarso, Ivar Rognryggmo, Nils Lundeng,

1989 Pinsebevegelsen - av Øyvind Bergh
Bernhard Nyland, Ole J. Kjærstad, T. B. Barrett, Vefsn pinsemenighet, Betel, Josefine Høgrem, Molly Andersen, Ågot Andersen, Hilda Kristiansen, Ragnar Hagevik, Halfrid Bang, Edith Johansen, Sandvik, Halfrid Valberg, Dorthea Eliassen,
Oddrun Nordås,

1989 Mosjøen og Vefsn Indremisjon i vårt eget hundreår - av Gunvor Svartvassmo
Mathea Sletten, Andreas Sletten, Dagmar Baadstrand, Sverre Severinsen, Isak Wold, Thomas Weding,

1989 Myter og lokalhistorie - av Leiv Elsvatn
Nils Andersson, Unkervatn, Rønneset, Vilhelmina, Peder O. Nilsen, Skalmodalen,

1989 Gardsmarkgrenda i Hattfjelldal - av Torbjørn Ravatn
Jo Larson, Bernt Gardsmark, Ane Hansdatter, Storvollen, Tverrelvneset,

1989 Ei lita soga frå virkeligheita - av Reidun Brennhaug
Julianna Johansen, Adolf Johansen,

1989 Husa på bygdesamlinga, Rynes-stua - av Kjell Jakobsen
Martha Agersborg, Henrik Agersborg, Turmo, Aleksander Gyth, Jørgen Nilssøn Agersborg, Arne Tordsson, Hallstein Arnesson, Ragna Løkke, Peter J. Agersborg,

1989 Mot nord, mot nord, mot Vefsn - av Bjarne Reines
Finnvika, Vollan, Ragnar Engås, Lars Søfting, Karl Jacobsen,

1989 Til Sulithjelma - av Ole K. Svartvatn
K. A. Nilsen

1989 Kvinner og snarefangst - av Jostein Lorås
Levine Øyum, Johannes Øyum,

1989 Attåtnæring på fjellgardane - av Valter Haustreis
ryper, snarefangst,

1989 Vedfløyting i Skjerva - av Ivar Lundestad
Langvassdammen, Torvid Lundestad, Magne Lundestad,

1989 Fiske i Skjerva - av Herman Wika
Havigholmen, Johan Hanso, Jacob Hammarheim,

1989 Mann-Lars - av Kristian Dahlmo
Rognrygg, Rem-Erik, Edvart Bjorhus, Gulle Andersrem,

1989 Tradisjon etter Benjamin Valrygg - av Sigmund Valrygg
Knut Jørnso, Nils Pærso, Sterk-Nils, hølddokter,

1989 Målselvbygdene 1788-1988 - av Norveig Smedseng
Mikkjel Jakobsson, Jacob Hognesson, Nilsmo, Herringbotnet

1989 Samferdsel før og nå i Vefsn - av Kåre Steinmo
Anna Tjønne, Petter Tjønna, Albert Tjønna

1989 Eit ferdaminne frå Vistfjellet - av Hildur Laksforsmo
Liv Juul, Benjamin Holmen, Bjørnar Holmen, Petter Edvardsen,

1989 Ferdselsvegar mellom Røsvatnet og Vefsnfjorden - av Johan Kjerringsnes
Jamtfjellet, Li-garden, Herringbotnet, Skalandshøgda, Varntresk, Sørdalen, Almdalen, Tustervatnet, Kløven, Storneset, Røsvatn,

1989 Arbeidslaus ungdom i Mosjøen 1931 - av Leiv Nes
Henrik Moe Jacobsen, Jan Bjørnå, Alaug Anderserthur Berg, Paul Mjaavatn, Magnus Sivertsen, Ole Rynesli,

1989 Han "Alet-Jo", han "Li-Krestian" å'n "Ravass-Nirs" - av Bjarne Spjelkavik
John Kristian Jakobsen, Paven,

1989 Kulturlandskap - av Erling Lyftingsmo
Fustvatn, Herringen, Kulstadsjøen, Munnarhåjen,

1989 Tjærebrenning i Susendalen - av Ansgar Kleven
Slettfjelli, Sønsterud, Dan Vollan, Martin Værdalshaug,

1989 Båtbygging i Elsfjordområdet - av Tore Drevvatne
Johan Morisbakk, Mikal Nordås, Lyder Skogly, Torleif Dyrhaug, Bjarne Lund, Robert Lund, Peder Jakobsen Moen, Bjarne Johansen,

1989 Funn på garden Straum i Drevja - av Solveig Utgard
Anne Båtstrand, Øygarden, Øystein Strøm,

1989 Nålbinding - av Åslaug Kristiansen
Strikkemåte, Straum, Drevja,

1990 Sett med fiendens øyne - av Dag Skogheim
Mosjøen, Storbjørnvatn, bergjegerbataljon, Gluggvasselva, Reinfjellnasen, Harton Furø, Hans Stokkvold,

1990 Da Mosjøen ble tysk - av Martin Hagfors
Storbjørnvatn, Alsgård, Hagfors, Frank Nilsen, tyskerbrakker, Fors-Mekkal, Stiftsgården,

1990 Drevvatn militære frivillighetskorps under operasjon "Elsfjord" - av Per Drevvatne
Arnold Dyrhaug, Arnold Eriksen, Kåre Nyheim, Ole Kolsvik, Einar Åsen, Johan Lie Dyrhaug, Rolf Skogly,

1990 Frivillighetskorpset i Drevassbygda krigsvåren 1940 - av Per Aasen
Lars Drevassbukt, Ole Drevassbukt, Ivar Norgård

1990 Johan Lynghaug - av Hildur Laksforsmo
Kompani Linge, Sundlobataljonen, Birger Sjøberg, Kvandalen, Jakobsgarden, Stavassdalen, løytnant Valberg, Arevattsstugan, svensk spion,

1990 På hemligt uppdrag - av Albert Winka
Løytnant Valberg, svensk spion, Arevattsstugan, Skarmodal, Heggli, Hattfjelldal, Ato-stugan, Joesjø,

1990 Glimt fra grensetrafikken ved Røsvatnet under krigen - av Kristian Sæterstad
Jamtfjellet, Vesterbukta, Åkervika, Krutneset, Rabbaukta, Steikvasselv, Harald Nilssen, Kåre Johnsen, Kåre Wicklund, Sørdal, Anton Granefjell, Famnvassdalen, Linerud, Hanna Sjelmo, Johannes Sjelmo, Johannes Vesterfjell, Josefine Sørdal, Signe Sørdal, Sigvald Svendsen, Oliver Tolkmo, Mathias Sørdal, Ånund Alterskjær, Nils Bakken,

1990 Flyktning i Sverige - av Ole K. Svartvatn
Reidar Årkvisla, Olaf Svebakk, Favnvassdalen, Tvildal, Sjåvik, Sørdal, Famnli, Grannes, Egil Stormo, Leif Øksendal, Johannes Sjelmo, Skålmyra leir,

1990 Partisansang i Nord-Norges fjell - av Cveja Jovanovic
Osen, Luktvatn, Osen-leiren, Korgen-leiren, Harald Knutli, Lille Luktvatn, Svartvatn, Ivar Finnes, Olav Heggmo, Kristian Heggmo, Anton Larsen,

1990 Litt om tysk militærjustis og dens ukjente ofre i det okkuperte Norge - av Martin Asgeir Hauglid
Henrich Puhringer, Georg Frankhauser, Harmann Jennewein, Paul Oswald,

1990 Gestapos siste akt i Mosjøen 1944-45 - av Sverre Svarttjønnli
Ludwig Zirk, Alois Gamauf, Otto E. Schilling, Mosjøen, Lehregården,

1990 Dei forsvunne Gestapistane sommaren 1945 - av Kjell Øksendal
Amund Wærum, Anders Wærum, Johan Eivindsen, Andreas Skog, Kari Wold, Halvdan Bratbakk,

1990 Om åpningen av de russiske fangeleirene i Grane - av Arne Krantz Pedersen
Svenningdal, Blåfjell, Drevja, Kåre Kummernes, Sigmund Kummernes, Tormod Kummernes, Konrad Hjelm, Hilda Trandum,

1990 Vefsn - ein målbastion i nord - av Kjell Øksendal
Christian Havig, Anders Persson, Lukas Skogsås, Jakob Hanson, Lars Benjaminsson, Kristian Tustervatn, Kristian Audne, Ola Nergård, Lyngve Nesje,

1990 Lokale namn på plantar - av Helge Øksendal
tyttebær, Nøkkerose, Balderbrå, Turt,

1990 Bjørkneset - ein gammal gard ved Fustvatnet - av Leiv Nes
Petter Torjord,

1990 Stolmakaren - av Erling Lyftingsmo
Kjemsåsstolen, Rolv Sjåmo, Lars Anderso, Ingebrikt Jonsson Kjemsås, Alfred Sjåmo, Skjåmoen,

1990 Minne og glimt frå Vefsn Folkehøgskule - av Brynhild Meisfjord
Odin Benum, Nils Kulstad, Toppen, Kristian Audne, Dorthea Hals, elevane det første året,

1990 Husa på bygdesamlinga, Litlhuset frå Grane - av Kjell Jakobsen
Leiv Solvang, Karen Jakobsdotter, Fallmoen,

1990 Eldhuset på garden Svartvatnet - av Per Smørvik
Esjerør, Olav Svartvatn,

1990 Granskogene i søndre Nordland, hvor gamle er de? - av Brynhild Mørkved
pollenanalyse,

1990 Båtbygging i Elsfjordområdet - av Tore Drevvatne
jollebygging, prammer, Ludvig Dyrhaug, Johan Morisbak, Arne Luktvatn, Johan Skravlå,

1990 Han Vasshøv-Erek - av Kristian Dahlmo
Vatshaug, Drevja,

1991 Gamle baketradisjoner fra Hattfjelldal - av Tone Håkonsen, Borgny Sjåvik, Anne-Lise Vesterbukt
Sigbjørg Bergli, klappekake, Borgny Sjaavik, Berit Sivertgård - Famnvatnet, Kristine Morud, Anne Slettbakk, Eline Sjåvik, Lina Lamo, neribryte, tette, file, dravle, Ole Tobias Olsen, fattigmann = grisører, spekulasi, krumkaker, smultringer, hjortetakk, kvitlefse = blanklefse, nattgravels, Anna Lornsen, Milda stormo, Marie Valstad, Ingebjørg Søfting,

1991 Frå "støvel-lugga" til naturell kunst - av Eileen Bentsen
Tordis Mikkeljord,

1991  Politimestergården - eiere og brukere - av Kjell Jacobsen
Byggmester Even Sund f. 1837 d. 1921, Olianne Sund f. 1871 på Forsjorda, Sigurd Sund, Sigvald Sund, Kirstine Jonsdtr. f. 1837 på Tynset, Thorvald Hundsdal, Ole Tobias Olsen, Arne Braaten Aslaksrud, Jürgensen, Hermann Friele, Olav Børge Ask, Kirkegata 43,

1991 Levande tid - av Kristian Halse

1991 Politimestergården - bygningshistorien - av Dag Nilsen
Overrettssakfører Fredrik Skavlan, Nelson Brodtkorb, Hans Aas - bruksbestyrer Nesbruket, Even Sund,

1991 En drukningsulykke ved Båfjellmoen - av Sigmund Valrygg
Bjøll-Jo, Gustav Albert Andersen, Karen Bjørndal, Ole Olsen Bjørndahl g. m. Gurine Emelie Stordahl fra Oppdal,

1991 Små tings tale - av Torvald Kambestad
Ragna Løkke f. Skogsaas, Andreas Chr. Bech, Henriette Bech Jürgensen, Grace B. Jürgensen, dukkemannen Haukland, Jens Johan Jürgensen, Oddvar Enge, Arne Schille,

1991 Om eldre driftsmåter i jordbruket i Hattfjelldal - av Petter Grolid
Hallfrid Kampli, Peder Sandøreng, Fr. Sæterøid, Johan Brennmo, O. Linvik,

1991 Turning i Mosjøen - litt historikk  - av Herman Wika
John Try, Axel Coldevin, lærer Stigen, sersjant Pettersen, Alfred Lornsen, Erling Kaalvik, Helge Pedersen, Albert Pedersen, Ludvig Bakken, Jørgen og Mathias Mathisen, Andreas Forsjord, Olai Bathen, lærer Rydningen, Karl Meyer, Halvdan Moe Jakobsen, Hilmar Todal, løytnant Bentz, frk Rykja, frk Storvik, fru Krosshavn, Herman Wika, Nils Berg, Harton Furø, Tobias Skog, Rolf Rogne, Knut Johan Rogne, Synnøve Sørensen, Elsa Lien, Elsa Marken,

1991 Skimiljøet i Hattfjelldal - av Karl W. Aakervik
Andreas Janson, Odd Sandnes, Lars Stormli, Johan Sjåvik, Anton Fjellstad, Elias Gardsmark, Ottar Grubbli, Bjørn Sirijord,

1991 Frelsesarmeen, "Hæren som ga Gud våpen" - av Gunvor Irene Svartvassmo
Anna og Tøger Bendiksen, Johanna Anshus, Valdis Berg, Andrea Christoffersen, Laura Christoffersen, Margot Antzberg, Arne Kristiansen, Lilly Sandøy, Olga Baadstrand,

1991 Utviklinga av postomberinga i Hattfjelldal - av Johan Kjerringnes
Ola Jørgensen, Ola J. Sjaavik, Alv O. Sjaavik, Anna Sjaavik, Jon Sjåvik, Lars Vesterbukt, Tor Jakobsen, Olav Vesterbukt,

1991 Krutvatn fjellstue - av Sverre Erlandsen
Johan Svendsen, Nils Gabrielsen, Johan Martin Erlandsen f. 1845 på Sel i Gudbrandsdalen, Oline Marie Eriksdotter - Pantdalsli f. 1845, Johan Olaus Erlandsen, Arnljot Erlandsen, Nils Akselsson - ørret på 5,3 kg, Gunnar Skindlo,

1991 Ur Norgesresornas historia - av Oddmar A. Kyrkoherde
Johan Petter Nilson f. 1860 i Joesjø, sønn av Nils Johan Kønigson - Joesjø og Pernille Larsdotter fra Tortenlia, Petter Torisen - Mosjøen, Lars Vik, Andreas Bech Jürgensen,

1991 Sameskolen i Midt-Norge - av Leif Elsvatn
Residerende kapellan Ole Broch, Nils O. Kappfjell, Thorbjørn Andersen fra Grane, Sivart Renander, Åke Karlsen, Nils Tingvoll, Paul Jåma, Odd Kappfjell, Inger Reinfjell, Eli Kappfjell, Ella Lifjell, Aina Toven, Britt Eli Stormo, Roald Sundseth, Gustav Kant, Mats Steinfjell, Jon Tjønna, Nils Jåma, Knut Kappfjell, Paul Kappfjell, Jonar Thomasson, Kari Lifjell, Ninne Renberg, Milla Thomasson, Bergljot Angen, Aina Marsfjell, Anne Marie Jåma, Gunvor Sundseth, Arvid Jåma, Edny Tjønna, Brit Nordfjell, Anna Lifjell, Reidun Steinfjell, Lill Vesterfjell, Alf Tjønna,

1991 Peder Johnsen, den siste bjørnejegeren i Grane - av Margrete Jønsson
Peder Johnsen f. 29.8.1831 g. m. Maren Olsdatter, dagbok fra 1885, Peder Jakobsen - Fellingfors, Ane Marie Olsdatter, kjøpte spade for 2 ort og 12 sk., Erik Grane, Per Lien, skolelære Olsen, baker Eliasen - Mosjøen, Jakob Gregersen, Andreas Gregersen, Ole Arnsen, Anders Olsen - Fellingfors, pastor Skeldrup, 12. august 1869 ble kirken innviet av biskop Vasløf, Nils Pedersen, Sven Dalen, Nils Pedersen Svenningdal, Gundel Pedersdatter Fellingfors - d. 28.4.1870, Dan Vollan, Oddvar Olsen,

1991 Dativbruken i vefsnmålet - av Per Sjåvik
Sigurd Kolsrud, Reidar Svare, Vilhjelm Riksheim,

1991 Ein segltur på Røsvatnæ - av Bernt Krutnes

1991 Sigvald Hagen - av Ragnhild Brennhaug
Sigvald Hagen g. m. Aslaug Jørgine Aas fra Ravatsåsen. Sønn av Ole E. Hagen (1852 - 1929), fra Skjåk, Farfar var Erik Hagen g. m. Torø, Ole, Sylfest, Vefsn Folkehøgskule, Kristian Tustervatn, Reidar Svendsen, Arvid Øyen, Trygve Andås, Nils Mjåvatn, Vefsn sparebank, åpning av Øybrua i 1953, Sigvald Hagen døde 21.6.1962,

1991 Thomas Riis og etableringen av Helgeland Vegavdeling - av Bjørn Stensli
Hjørdis Onstad, Ivar Nicodemus Smedeng omkom i steinras i Gullsmedvika 1902, M. G. Øwre, Olaf Wolden, premierløytnant Apenes, ingeniørene Theisen, Andersen og Collin, kaptein Havig, brua over Unkervasselva ble bygd i 1901, amtsingeniør Boye, Gunnar Petersen,

1991 Målebrevet - av Valdemar Hogstad 
Gunnar Pettersen, Johan Osbakken, Sverre Pedersen ved NTH, stadsingeniør H. Strauman, Johan Hundal, Edvard Bygdås, Bernt Olderskog, Olav Husrem,

1991 Anna Alsgård fortel - av Norveig Smedseng
Anna Alsgård f. i Almdalen 1863, d. på Alsgården i Bjørnådalen i 1947, Kristian Jørnso, Jørgine i Kalvmoneset, Andreas Kjemsås, Jakob Hansson - Bjørnåli,

1991 Lukttinden - av Kåre Steinmo
Ole Andersen Kammen, 1344 m.o.h.,

1991 Gravskikkar - av Kjell Øksendal
Mattias Hemmingsen f. 1883, Alternesvika, Gregus Olai Andersen - Drevlandssjøen - olderfar til Reidar Utnes, Anders Anrtsen Utnes, Hans Herman Gregusen d. 1921, lik-songaren Myr-Mekkal, Anna Mattisde, Bernhard Nyland d. 1950, Konrad Oterholm, "gammaltonan", "gammaltonen" 

1991 Gravskikkar i Drevja - av Henry Almås
Ole Andersen på Almås, liksongare: Ol'Olso, Almås og Mikal Jakobsen Strøm. gravferda til Nils Arntsen,

1992 Gluggvasselgen - av Jarle Reitan
Haustreisdal, Ola Arntsen Saugestad, Kalk-Ola, Nils Sundem, Rolf Sjaamo, Harald Stamnes, Fisklausvatnet,

1992 Harr - av Kjell Øksendal
Harrvatna, Hemning Iversen, Susna, Fagerli, haræ-fesk, Fellingfors, Leirbekkøra, Solvang, Valstad, Øksendal, Forsjorda, Kvalfors, Kjærstadosen,

1992 Et isøde blir til kulturlandskap - av Rolf K. A. Myrhaug
Sklinnadjupet, randmorener, Vega, Breimoen, Skotsmyra, Skaland-Bergsnevavsetninga, Hagfors,

1992 Drevjaleira - av John Solvang
tjeld, vipe, sandlo, heilo, gråstrupedykker,

1992 Ornamentikk og dagliglivets gjøremål - av Maja Dunfjell Aagard
Vesterfjellene, Flottefjell, melkekjørle, trekagge, reinmelk,

1992 Det samiske kulturlandskap - av Sigbjørn Dunfjell
Vestre Sikmeksjøen, tufter, torvkåter

1992 Samekulturen lever - av Leiv Elsvatn
Bjørkvassdalen, Per Martin Israelson, Anders Månsson, Lars Luter, reindrift,

1992 Levende folkemusikk - av Ståle Paulsen
Ivar Roger Hansen, Nils Rognrygg, Ivar Henriksen Rognryggmo, Litj-Ivar, Harald Langjord, polsdans, Ola Jacobso, Kjøl-Ola, Ove Lund, Rita Bjellånes, Ole Rabliås, Einar Knutli, Jim Ove Lund, Sten Lund, Frode Gullhav,

1992 To dikt - av Torvid M. Edvardsen
Daudeng-messo, Grøftremmen, Dolstad kirke,

1992 Harald Langjord - av Erling Lyftingsmo
Bjørnå, Skåpsnekkaren, Andreas Nilsskog, folkekunstnar, Einar Nilsskog,

1992 Minder av Viggo - av Gabriel A. Alsaard
Alsgård, Langjord, Gabriel A. Alsgård, Bjørnådalen, Dolstad kirke

1992 Kraftkaren Andreas Jørnso - av Ingeborg Nilsskog
Ravassåsen, Andreas Jørnso-steinen, Nilsskog, Drevja kirke

1992 Sterk-Nils-Perso - av Norveig Smedseng
Skjåeng-Nils, Snippen, Petter Øvsteng,

1992 Husa på bygdesamlinga, Skul-Svend-stuo - av Kjell Jakobsen
Ingeborg Hansdatter, Svend Nilsson, lærer, Handnesøya, Nesna, Drevland, Drevja, Synna Arnesdotter, Ane Larsdotter, Lukas Skogsås,

1992 Ekstraskatt og sølvskatt - av Asbjørn Stordal
Lars Larsen, Remma, Jens Olson, Anders Andersen, Nedre Laksfors,

1992 Motorbåtruta på Unkervatnet - av Jorulf Unkervatn
Helge Heggli, Olaf Nerli, Otto Bugge, Borghild Brattli, Målfrid Unkervatn,

1992 Vefsnjolla - av Kjell Jakobsen
Reidar Utnes, Brenden-Jolla, Anton Brenden, mål,

1993 Tre vefsningar på tur til Trondheim sommaren 1930 - av Henry Forshaug
Petter Hamarheim, Torfinn Andås, Tomas Spjelkavik,

1993 Skulestell i Fiplingdalen i gamle dager - av Reidun Brennhaug
Odd Caroliussen, Julianna Johansen, Hans Abel, Eline Myrstad,

1993 Sjøgata - min barndoms gate - av Ingeborg Nilsskog
Haugans hotel, blikkenslager Brandth, Byggmester Rønning, Fotograf John Hals, skredder Lina Hals, Fru Eltoft, John Jensen Hals, Havig, Bathen, baker C. W. Johansen, M. Hustad, H. R. Barth, Ulstadbua, Per Angermo,

1993 Postomberinga på austsida av Røsvatnet - av Johan Kjerringsnes
Andreas Johannesen, Gabriel Johannesen, Milda Krutnes, Anton Krutnes, August Grubben, Klara Grubben, Mekkal Krutnes, Olous Sørdal, Olaus Linvik, Anton Bang, Arnt Antonsen,

1993 Den samiske Helgelandsoperasjonen - av Regnor Jernsletten
Elsa Laula, Torkel Tomasson, Enok Johan Nilsson, Gustav Z. Hedenstrøm, Thomas Klemsen, Thomas Renberg, Gunnar Julinsen Vesterfjell, Ellen Olsen Toven, Anton Grønnvikmo, Anna Toven

1993 Joik i sørsamisk tradisjon - av Ståle Reinåmo
Carl Tiren, Gustav Kappfjell, Nils Johan Kristensen Vesterfjell, Anna Kristiana Marsfjell,

1993 Innflytterne i Susendalen - av Hans Børresen
Ivar Iversen, Børre Olsen, Per Svendsen, Ivar-stua, Ivarrud, Kari Jonsdatter, Ole Iversen Flukstad,

1993 Frå minneboka - ei historie frå vinteren 1943 - av Erling Sjåvik
Asbjørn Sjåvik, Åkervika, Hjartfjellet, Herringbotnet,

1993 Eldhuset - av Per Smørvik
Kåre Steinmo, Øksendalen, Reinfjellgardene, Forsjord,

1993 Husa på bygdesamlinga - av Kjell Jakobsen
ljore, Bjørnvollen,

1993 Forsjord - eldhuset i minnelig tid - av Kjell Øksendal
Paul Gluggvatshaug, Forsjord-Karen,

1993 Elen Nilsdatter, kvinna på Storneset - av Asbjørn Stordal
Stien i Herringen, Nilsmoen, Tverberget, Elias Christianson Tustervatn,

1993 Sledane i Vefsn - og Ranabygdene - av ErlingLyftingsmo
Karmslede, likslede, høyslede, skysslede, treslede, byggemåter, langslede, Vefsnsleden, sluffe, skjæker, styreslede,

1993 Reidar Utnes - av Dagfinn Steinrud
Trygve Johnsen, Peder Handsten, Andre Utnes, Arnulf Jensen, Åsmund Utnes, Karl Hundåla, Olaus Øynes, Heimen, båtene Asbjørn, Bauta, Vefsningen,

1993 Luktvatnets ungdomalag 1905-1980 - av Kåre Steinmo
Levi Vatshaug, Konrad Luktvasslimo, Hundvika, Aksel Gullbakk, Tine Luktvatn, Margit Håkali, Kristian Røreng,

1993 Røsvassreguleringa - av Torbjørn Ravatn
Mekal Bessdør, Albert Mørkved, Forsmo i Vesterbukta, Haugen ved Krutå,

1993 Været før i tida - og nå - av Peter Grolid
1929 dårlig sommer, 1930 og 1937 - god sommer,

1993 Ein umuleg sommar for 70 år sidan - av Valter Haustreis
1930, Anders Olsen, 1921, Haustreisa,

1993 Trongskardingen - av T. M. Edvardsen
dikt, Mosjøen,

1993 Almdalsvegen - av Petter Myrnes
Almdalssetra, Trudhammaren, Torolf Kveldulfson, Almdals-Jørn,

1994 Marie Holst - av Rønnaug Tuven
Født 1861, Skog i Vefsn, datter av Johanna Katrine Sandborg, Peter Chr. Bech Holst, Peter Voss, Kristiania, gymnaset, Torbjørg Rossvoll, Ane Holst, Hjørdis Heitman, Løitnant Hall, Minda Ramm, Anna Bugge, Belsvåg, d. 1948

1994 Den gildaste dagen i sumarfritidi - av Kari Mjaavatn
Staumsåsen skule, Steiro,

1994 Kvinner i arbeid - av Astrid Dalen
Kristine Svenskvold, Gunnhild Børgefjell, Hulda Iversen, Berit Elisabeth Pettersen f. Eistisen, Jentoft Olsen, Wilhelm Iversen, Bjørnstad, Arna Nyseth, Lina Vefsnmo, børtre, Martha Flugstad, Brynhild Ørjedal,

1994 To bureisere i Fiplingdalen - av Eline Myrstad
Ola Endresplass, Niklas Myren, Tøimskarmo, Endresplass, Ol-Greksenenget, Myren, Gudrun Endresplass,

1994 Svartvatnet - en gammel fjellgård - av Kåre Steinmo
Anton Svartvatn, Ellen Anne Svartvatn, Korgfjellet, Lars Larsen Svartvatn, Lars Olsen, Arnt Larssen, Nils Arntsen,

1994 Aksel Blåfjell - kjent og avholdt sambygding - av Rolf Perjord
Nils Johnso, Maren Enoksdatter, Blåfjellne'garden, Blåfjelloppigarden, Drevjamoen eksersesplass, ekspropriasjon, Ytterperjordlia, Kumra bru, døde 1980,

1994 Segner får området rundt Røsvatnet - av Steinar Sæterstad
Varntresk, Leirskardalen, Harringbotn, Joesjø, Bessedør, Mikkjel Kolbeinson, Røvassuhyret, Ole i Tortenlia, Johann Sjelmo, Skælvatnet, Johannes Linder, Elias Vesterbukt, Ferdinand Kung,

1994 En bjørn angriper en båt og forårsaker 2 menneskers død - av Nordland Folkeblad
Vesterbukt, Sjaavik, Jørgen Sjaavik, Elias Vesterbugt, Peter Kristoffersen, Lars Larsen,

1994 En syketransport - av Svenn Sund
Ottar Nilsen, Sivert Ørjevatn, Einar Olsen, Sandnessjøen sykehus, dr Ravn,

1994 Forteljaren Gabriel Janso', Varntresk - av Johan Kjerringsnes
Gabriel Johannesen, Gabrielstol, Kvalbukt,

1994 Vefsninger med kongeblod i årene - av Ingeborg Nilsskog
Von Myller, Beate Valbum, Marie Vatshaug Marken, Ole fredriksen, Fredrich Olsen, Dordi Olsdotter Haukland, Lars Nilsen Herring, Kolstrøm, Ingvart J. Marken, Skipperslekta, Hårek på Tjøtta,

1994 Russebollene på Vefsn Museum - av Bjørn Grimsby
Volga, Gorki, Leningrad,

1994 Husa på bygdesamliga, Pejord-stuo - av Kjell Jakobsen
Drevja, Perjord, Blåfjellet, fra 1911, Vefsn bygdesamling, Litl-Ivar Rognryggmo, Edvard Bjorhus, Jon Hallvardsson, Jochum Irgens, kjøpmann Angell, Thomas Angell, leilendinger,

1994 Erling Lyftingsmo, døl i utlegd - av Kjell Øksendal
fra Lom, Godbrandsdalen, Kris Skrondal, Klaus Heide, Halvdan Bratbak,

1994 Gamal treskjering og treskurd i Vefsn - av Erling Lyftingsmo
Tine, karveskurden, Utnes, Einrem, Bjørnådalen, Marka, altertavle, Grane kirke, flatbrødkorg,

1994 Kleberstein (Esjestein) - brotet på Øvre Bjørnå - av Norveig Smedseng
Jakob Arntsen, 1896, Alsgård, Bjørnådal, Ole Karlsen, arbeider, Valdrum, Fredrik Nilson Nordtømme, August Albertsen,

1994 Engelskbruket - etablering og drift - av  Kjell Arne Skoglund
Fredrik Holst, 1867, Hans P. Dahl, bruksbestyrer, Nes Trelastbruk, tømmerfløting, Marsøra, Luspen skogstue,

1994 Sølvgruvene i Svenningdal - av Laila Tuven
1877, Ole Andreas Haustreis, Nils Nilsen, Svenningåsen, J.C. Mortensen, Svenningdal Grubelag, Jakob Knudsen, G. Bugge, driftsresultat, Ner-Svenningdalen, Kristine Bogfjellmo, gruvelampe, Kristian Larsen,

1994 Laksefiske i Fusta - av Knut Aagnes
Romstad, Jomfruremmen, Petter Tørrisen, Petrine Tørrisen, Mathis Granhaug, roer, laks 25 kg, Dagmar Tollefsen, Martin Tollefsen,

1994 Skjellgraving - av Reidar Utnes
Blåskjell, O-skjell, hestskjell, skjellplog, skjellklipe,

1994 Bjor - av Kjell Øksendal
Bever, Elsvass-vassdraget, Egil Erlandsen, Bjormoen, Bjordalen, Bjorhålo, Bjorbekkjen, Bjorbekkmoen,

1994 Stevneplassen ved Majavatn - av Leiv Elsvatn
lappestevner, Paul Pedersen, emissær, Nils Johan Kappfjell, Peder Hagen, samekåte, Odd Kappfjell, Leif Dunfjell, Paul Kappfjell, Sakarias Dunfjell, Peder Westerfjell,

1994 Med Rautardrogo i 80 år - av Kristian Halse
J. E. Marken, lærer, Gustav Sletnes, Kristian Johannes Petersen, H. Todal, Tormod Bjørgum, Petter Benum, Anders Wærum, Anton Valdemar Nilsen, Sverre Stenersen, Frank Farstad, Arnold Ålbotsjord,

1995 Om Drevjamoen og et dystert minne fra 1945 - av Johan Forsmo
Mekal Zal Lynghaug, Drevja, Forsmo skole, Torfinn Båtstrand, Nils Brattbakk, Magnus H. Forsmo, Eivind Nøstberg, Asbjørn Skogvoll, Alfred Kummernes, Albert Nilsskog, Ole Steinhaug, Albert Pedersen, Carl Gustav Fleischer, Johannes Skaar, russefanger, elektrisitetsverk, vindmølleanlegg, Holandsvika, Sven Oftedal, Bjørnstein Nilsskog,

1995 En historisk begivenhet fra 1945 - av Ingeborg Nilsskog
Arne Kummernes, Kåre Nilsskog, Konrad Hjelm, Blåfjellet, Drevjamoen, Leif Hjelm, russiske krigsfanger, Mikal Lynghaug,

1995 Krigsminner - av Asbjørn Hortman
Namsskogan, Sivert Langås, Arne Willy Hortman, Stortjønnlia, Majavatn, Majavasstragedien, Reidar Årkvisla, Tangen gård, Erling Grannes, Falstad, Ragnhild Øyum, Marie Hortman, Arne Moen, Peder Stortjønnli,

1995 Krigsminner 1940-45 - av Sverre Svarttjønnli
Arnold Dyrhaug, Einar Waag, flukt til Sverige, Kjesæter, Jon Leirfald,

1995 "Takk, elskede kamerat - på gjensyn" - av Rolf Perjord
Russiske krigsfanger, Drevjamoen, 1942, Konrad Hjelm, Arne Kummernes, Gleb Gleb, Boris Durbin, freden, Stranamaja, Ivan Gregori, Anatoli,

1995 Då freden kom åt Åkervika - av Erling Sjåvik
Hans Chr. Hansen, Kisse, Rauvatnet, Jamtvollen, Kjerrningneset, Sandneset, Breivika, Sjåvika, Nermoen, Tvildalen, Rostad, Vesterbukta, Stikkelvvika,

1995 Husa på bygdesamlinga, Skogstua på Sirijorda - "Heimefrontstua" - av Kjell Jakobsen
Eiterådalen, Nes Trelastbruk, Visten, kaptein Sjøberg, Per Jensson, Nils Olson, Marit Arnesdatter, Sirijord-Jens,

1995 Landformer i Grane og Hattfjelldal - av Rolf K. A. Myrhaug
Viddelandskap, agnordaler, kvartære landskap, Trolldalen, Jutulhogg,

1995 Ljå og rive - av Erling Lyftingsmo
snidel, tynningsljå, slipt ljå, kvætæ, kjemmarrive, høystakk, Straum i Drevja,

1995 Dagbokskriveren fra Dyrhaug - av Tore Drevvatne
Jørgen Nikolai Johansen, Dyrhaug, Johan Nilsen, Nyheim, Bergitte Båtstrand, fredsvåren, været,

1995 Historien om Marek - av Venke Ivarrud
Susendalen, Golvertind, Marek-hytta, Hermina Vaclav, Tjekkoslovakia, Praha,

1995 Storjorden - sagn eller virkelighet - av Svein Aarsnes
Vefsna, Værvatsdalen, Vivisen, Balliken, Farroken, Vefsnas utspring,

1995 Norges største trebåtbyggeri - av Nils Lorentsen
Nordlandsbåt, Colin Archer, Skandfers båtbyggeri, 1908, Larvik, Sosenebb, Nyken, Hermes II,

1995 På tinget - så langt heimefra - av Aaslaug Bolstad
Peter Bolstad (d. 1924), stortingsrepresentant, Valli, Solhaug, Nordland Amt, 1916, Susendal, Hattfjelldal, lærer, Krutå, Skarmodal, ordfører, Aasmund Bolstad, Tordis Mikkeljord,

1995 Politisk liv i gamle Elsfjord komune - av Kåre Steinmo
Hemnes, Hemnesberget, Samuel Andersa, 1929, Elsfjord egen kommune, Nordlandsbanen, krigsår, Elling Sørvig, Arne Luktvatn, Arthur Nilssen, Åge Solheim, Sverre Svartkjønli, naziordfører, Fridtjof Moe, kommunesammenslåinga, 1962, Vefsn kommune,

1995 Trelugger og hestetruger - av Per Gunnar Linvik
Særoppgave, Mosjøen videregående skole, Varntresk, stedsnavn, Luggmyra, trugelugge, Anton Ceus Andersen Grubli, Linerud,

1995 Bjørnehistorier fra Susendalen - av Hans Børresen
Wilhelm Iversen, Bjørnstad, Furuly, ne petrine Værdalshaug, Per Kristian Vollan, Trallrud, Bjørnar Hansen,

1995 Posten kom fram - av Eline Myrstad
Postbud, Nils Gabrielsen Bjorbekkmo, Inge Stormo, Litl-Fiplingdalen, Stor-Fiplingdalen, Johan Fjellbekkmo, Adolf Johansen,

1995 Nils Øybakken, urmaker og altmulig-mann - av Arne Drøpping
Granneshaugen, Anna Øyen, Johan Schille, Kjøl-Ola, positiver, Han far kunne lage alt, til og med folk, Einar Øybakken,

1995 Islega i Vefsnfjorden fra 1880 til 1958 - av Reidar Utnes
Andreas Haukland, Helgeland Dampskipsselskap, lokalbåt, Helgeland, Petter Benson, DS Torghatten, issag, islega 1881, 1929, 1941, 1953, 1958, MS Opo,

1995 Stor-Fiplingdalen - av Trond Brennhaug
John Kristensen, Jon Bentsson, Marit Olsdatter, Ane Olsdatter, Ola Jonson, Per Olsen,

1995 Han Angel slåttekar - av Kåre Kjærstadbakk
Angel Grønvik, dikt,

1996 Båttradisjoner og båtbygging ved Røsvatn - av Johan Kjerringnes
Skogsholmen, bygging av D/S Kolbein, Linvik, Asmund Krutnes, Nordlandsbåt, Trygve Krutnes, Arne Åkervik, Johannes Tustervatn, Elias Kolbeinsen, Nils Forsmo, Georg Forsmo, Gabriel Johannesen, Ingvald Linvik, Johan Moen, Bernt Johansen, Sverre Jensen,

1996 Ferdsel og vegar mellom Fustvassbygda og Vefsnfjorden i eldre tid og fram mot notida - av Petter Myrnes
Forsmogarden, Dansarsteinen, Båhola, Rynes, Kulstaddalen, Trygve Sandvik, Bjønnkleppen, Ollmoen (namnet "Ollmoen" skal koma av at folk "olla" så når dei var på tur heim frå Kulstadsjøen, at dei høyrdes på lang lei, Jomfruremmen, Kånelen,

1996 Laksforsen - av Harry Nordgård
Adolf Fagerbakk, Peder Johansen, Olaf Turmo, Johan Erlandsen, Asbjørn Stimo, Godseier Farrer, Gruvemagnaten v. Kyrke, Laksfors, Per Jakobsen Haugen

1996 Elsfjorden Kåre Steinmo
Elsfjord, Mo-Jens fra Kjerringhalselva,

1996 Første bureisaren i Susendal - av Hans Børresen
Våren 1820, Svenskvoll, Hans Normann, Ane, Kristine Hansdatter, Sirijord, Johannes Pedersen, Daudmannsremma, Gippe Njarka, Elliseus Lomsdalen, Arne Appfjell, Ole Olsen, Estin Arntsen,

1996 Folket i Atterlida - av Aaslaug Bolstad
Anton E. Lie, Ole Andsreassen, Sofie Helmersdatter, Skundberg, Andreas Atterlid, Karl Ingebrigtsen,

1996 Husa på bygdesamlinga, Mølnhuset - av Kjell Jacobsen
Ravatnet, Øver-Laksforsen, Abraham Ravatn, mølnkall, Torolv Ravatn, Per Laksfors, Anders Hansson, kvernmanntallet, Helgeland Fogderegnskap 1796, handkvern, bekkekvern (skisse), Jacob Brattli, Ingvald Bjørknes,

1996 Fugleliv i Vefsn - av Lasse Mikaelsen
Trekkfugler: Linerle fra 12. april, vipe fra 13. mars, bokfink fra 2. april, rødstrupe fra 8. april, rugde fra 13. april, Gråtrost fra 26. mars, snøspurv fra 8. mars, trepiplerke fra 14. april, ringdue fra 1. april, bjørkfink fra 20. april,

1996 Då'n Sjåvik-Jørn skaut på bjørnen - av Erling Sjåvik
Jørn Sjåvik,

1996 Julspæl-tradisjon frå Røsvatn og Hattfjelldal - av Ole Rabliås
Erling Sjåvik, Klara Semb, "Tre vakre jenter i en ring", "To herrer, to damer", "Jeg gikk meg uti mai måned",

1996 Gammalskulen i Varntresk - av Roald Linvik
Linvika, Arnt Sundsli, Kåre Sundsli, Jon Simonsen, Johan Valberg, Mikal Kulstad, Olav Sjelmo, Lorentz Berre fra Grong, Rolf Nesje,

1996 Gamle namneskikkar - av Per Sjåvik
Peder ordfører, Ola prest, Godvakker-Elen, Mokk-Olæ, Remm-Petræ, Berit Olderskog, patronymikon, Karl Forsjord, Peder Mathisen,

1996 Personnamnutviklingen i Vefsn på 1800-tallet - av Dag Thomas Hansson
Helgeland amtskole 1882-83: Kornelie Korneliusen, Kristine Pedersen, Matea Mikalsen, Ane Mikalsen, Anna Grenstad, Jørgine Henriksen, Petrine Gabrielsen, , Petrine Mo, Maren Lundestad, Olianna Isaksen, Sigbjørg Skjetvik, Marta Forfang, Jonette Johansen, Bergitte Tuven, Matea Remmen, Grete Almlid, Jørgine Alsgård, Petrine Forsmo, Dortea Øvsteng, Bertine Amundsen, Berit Remmen, Jørgine Sivertsen, Petrine Larsen, Hansine Wedvig, Anna Remmen, Ingeborg Kulstad, Fr. Olsen, Dortea Myrnes, Matea Gabrielsen, Lovise Bjørnå,

1996 Norske Kvinners Sanitetsforening, 100 år i helsetjeneste - av Kjell Øksendal
Fredrikke Marie Qvam,

1996 Mosjøen Sanitetsforening - 80 år - av Mary Drøpping/Rigmor Rønnes
Fru oberst Bauck, Ragna Løkke, Toril Pedersen, Brit Lundestad, Ellinor Saue, Thora Klungseth, søster Signe Pedersen, Agnes Magelsen, Sigrid Kvale, Ella Wessel Saue, Kari Tønnesen,

1996 Fra tombolaproblemer til bespisning av 2000 evakuerte - av Ragna Løkke
Knut Rogne, Per Amdam,

1996 Hattfjelldal Sanitetsforening - av Solveig Jacobsen
Liv Rein, Magnhild Torgersen, Torbjørg Krutnes, Solveig Slettbakk, Nikoline Hoff,

1996 Varntresk Sanitetsforening - av Ingrid Enkerud Sørdal
Doktor Weidemann, Josefine Sørdal, Anton i Grubblia, Ragnhild Gulliksen,

1996 Trofors Sanitetsforening 75 år i 1996 - av Laula Tuven/Kirsten Fugde
Kristine Bogfjellmo, Øvre Vefsn Sanitetsforening, Astrid Valberg, Emma Wærum, Magda Lien,

1996 Fiplingdal Sanitetsforening - av Reidun Brennhaug
Klara Caroliussen, Julianna Johansen, Odd Caroliussen, Petter Kroken, Eivind Olsen,

1996 Klaffebordet - av Knut Jacobsen
Småmoan, Laksfors, Bryggfjelldal,

1996 Legebesøk og sjuketransport i ei vegløs bygd for 60 år sidan - av Eline Myrstad
Ol' Gregso-enget, Niklas Myren,

1996 Presten Jacob Aal Faye - av Gunnar H. Faye
Christian M. Havig, Andreas Faye, Sara Havig,

1996 Matstell og kosthald på vefsngardane i gamal tid - av Ingeborg Nilsskog
Gudslån = korn og mjøl

1996 Mitt bilete av krigen - av Ståle Nersund
Åkvika, Astrid Nordbostad, Hildur Hansen, Terje Hansen,

1997 Barndom og ungdom på Dolstad prestegård - av Hildur Laksforsmo
1922, Prest Einar von Krogh, prest i Vefsn Grane og Drevja, Harald Horsberg, Einar Riiser, Arvid Tverå,

1997 Minne frå gjetarskogen - av Petter Grolid
1934, Nils Grolid, bjørnejakt, Hemming Slettbakk,

1997 Vikdalen - ei grend i Vefsn som tida har gått frå - av Dagfinn Steinrud
1939: Gålæ: Anna og Hans Vikdal (10 barn), Trøa: Marie og Peder Eliassen (7 barn), Volden: Mattea Vikdal (enke) (5 barn), Skjåvika: Torvald Vikdal (ugift), Hamptjønna: Petrine og Ottar Hunnålvatn (4 barn), Risremma: Lovise og Torbjørn Vikdal (6 barn), Steinrud: Julie og Lars P. Steinrud (9 barn),

1997 Minne frå Drevja, krigsvåren 1940 - av Johan Forsmo
Hopprenn, Anfin Lynghaug, Gunnar Toven, Lastebileiere: Johan Bergsnes, Egil Haugan, Arthur Dahlmo og Ivar Hagfors, Nilsskog, tyske tropper, 17. mai,

1997 Engelskvillaen på Skjæret - av Sverre Aufles
Rosvold, Aufles, Volstad, Arthur Sørstad, Richard H. Venables Kyrke (1848-1925), Johan Jagobsen

1997 Sagnet om Finnbrura - av Trine Tvildal
Jakob Remmen, Elias Vesterbukt,

1997 Kristian Audne (1860 - 1947) - av Kristian Halse
Norskodomsmann, lærar, Nord-Norges første Folkehøgskule, (1860-1947), fra Leka, Gjert Eliassen, Anders Kvaløy,

1997 Han Gammel-Thommessen - av Kåre Steinmo
Nils Zakarias Thommessen, husbygger, båtbygger og smed, født 1852, Leirvika i Hemnes, Arnt Johannessen, Elsfjord,

1997 Kunstneren fra Grane - av Edmund Ree
Edvar Valberg, Fra Biri: 1956, Fra Fellingforssetra: 1980,

1997 Edvar Valberg - av Asbjørg Sande
Født i Grane 1918, "Jomfruburet" fra Grønnfjelldal, Hardanger, gjeter i Øydalen,

1997 Nes-Nils, første postmannen i Herringbygda - av Arne Ånes
Nils Nilsen Ånes, Neset ved Mjåvatn, Stien i Herringen,

1997 Gammelskogen i Holmvassdalen - av Jostein Lorås
Svartspetten, Gjertrudsfuglen, Bjarne Nordnes, tretåspett, dvergspett,

1997 På gjengrodde stier - av Eline Myrstad
Jenny Moen, Ludvikheimen på Bjørkåsen,

1997 Nils Jensso - første rydningsmann i Åkervika - av Erling Sjåvik
Røsvatnet, Ole Tustervatn, Ella Sjåvik, ungdomslaget i Åkervika, Maren breivik, Ingrid "breiar", Daniel Bakken,

1997 Ho Olava Arnsde på Åneset - av Knut Ånes
Født 1816, Storsmedseng, Fustvatn, Else Chr Larsde, Arnt Sørensen, Kristian Jakobsen, Nils Jørgensen,

1997 Om Reinfjellet, Krutvatnet - og som anna - av Svein Aarsnes
Garsmark, Geittinden, Mussere, Mosjøen,

1997 Min første ferietur - av Ingeborg Nilsskog
Fellingfors, Gluggvasshaugen, ferga over Vefsna, Båfjellmoen,

1997 Skogsarbeid og tømmerfløting - av Leif Elsvatn
Luspen skogstue, Per Klemetsen i Tjønna, Clemet Person, Israel Hansen, Heggneset ved Unkervatn, Olaf Klemetsen (1899-1990), Petter Heggnes, Jorulf Grøneng, Bjarne Fjellstad, Birger Grøneng,

1997 Ett langt og to korte - Hallo, det er Susendal - av Aaslaug Bolstad
Hedvig og Sigvald Ivarrud,

1997 Tradisjoner for bruk og salg av bjørkenever og bjørkebork - av Johan Kjerringnes
Mary Svendsen,

1997 Handel og transport av levande dyr - av Torbjørn Ravatn
Kvannlia, Stortjønlia, Alfred Ruderås, Georg Aasen,

1997 En annen Majavatntragedie - av Asbjørn Hortmann
Synnøve Gylander,

1997 Lodde (Mallotus villosus) - av Kjell M. Øksendal
Vefsn-lodda, loddefiske i Vefsna, Artur Eriksen, Otinius på Hjørnet, og smeden Johan Hanso,

1998 Mållaget i Vefsn - eit farande folkeakademi - av Kristian Halse
Opprop 16. juni 1899, stiftet: 10.10.1899, Odin Benum, Kristian Audne, Peter Benum, Anders Svare, Ole Nergård, Anna Benum, Astri langjord, Guri Nordås, Inga Rørvik, Jarle Try, Kristian Tustervatn, Mikal Bjørnåli,

1998 Sameskolen i Vefsn - av Anders Løøw
Henvist til Ove Pettersen - Sameskolen i Vefsn 1728 - 1733. Wevsen, Søren Spendrup,

1998 Mosjøen UL - Dei første etterkrigsåra - av Dagfinn Steinrud
Odd Schjølberg, Konrad Kroken, Henning Andersen, Synnøve Andersen, Knut Rogne, Finn Midtbøe, Johan Erlandsen, Ruth Kvistvik, Einar Krogstad, Alf Hamnes, Arnold Kvistvik, Hulda Solvang, revy, Sveinulv Jarnæs, Øyvind Rønning,

1998 Langs en gammel buveg - av Tore Drevvatne
Drevvatn, Dyrhaug, Lomtjønna, kvit vannlilje, Petter Solvang, Vesterbekkmo, Ivar A. Dyrhaug, Norvald Fossheim, Johan Lie Dyrhaug, Jens Dyrhaug, Arild Dyrhaug, Torleif Dyrhaug, Lyder Skogly,

1998 Måltid og mat - av Per Smørvik
Rismålstuva, Liv Almås, Sommer: Frukost: en kavring med smør eller et stykke ost,
Durmål: syresuppe med spæggesild og flatbrød. None: surmelk og flatbrød. Kveldsmat: grøt eller fisk, Svare: Åbiten: til vanleg lettare kost, Frukost om sommaren: file og flatbrød (neribrytæ), Frukost om vinteren: påklina, kaldgraut og ein liten skvett kokamjølk, møsbrømsgraut osv.

1998 Fransk krigsminne i Susendal og Hattfjelldal - av Francois Abadie-Maumert og Johan Forsmo
De 3 franske ungdommene skutt av tyskerne: Georges Gonin (f. 1923), Leon David (f. 1920), Alfred Corbineau (f. 1922), Harvassdalen, Albert Lie, Einar Sandvik, minnestein på Sørvollen, Liv Rein, Agnar Bråten, Linda Aaslid, Anette Iversen,

1998 Røsvassholmen - av Karl W. Aakervik
Første rydning: 1735: Ola Andersson, Beret Andersdotter, Holm-jamten, Skogvoktere: Arnt Lukkassen, f. 1875, Konrad Kroken f. 1890, Petter Hernes f. 1896, Edvard Stornes, Inge Breivik, Sandneset, Nystad, Myrvoll, Saulia, Vestbakk,

1998 Maret og Knut - av Torvid M. Edvardsen
Drevja, Straum, 1718, Knut Andersso, 21.01.1720 avretta ved halshogging på Baustein, Skarpretter, Mer info: Reidar Svare: Far etter fedrane - 1950.

1998 "Susendalingan" - av Ole Rabliås
Hattfjelldal, Susendal, Torbjørn Haugen, Bjærnar Mikkeljord, Ola Remmen, Torleif Sivertsen, Hans Haugen, Kåre Ørjedal, Kåre Bolstad, Otto Børresen, Torgeir Larsen Svenskvollen, Konrad Svenskvoll,

1998 Minner fra Tysklandsbrigaden - av Arne Ånes
Drevjamoen,

1998 Begravelset hans bestefar - av Erling Sjåvik: Hattfjelldal, Mathias J. Sjaavik f. 2. mars 1864, Bent Krutnes - begravelsesvert, Liv Krutnes, Bilde: Jens Sevaldsen d. 1921, Nilsskog, Drevja,

1998 Slitere i "gamle gode dager" - av Eline Myrstad: Grane, Elfrida Grønvik, Sole, Ludvik Kvannli, Olaf Kvannli,

1998 Dr. Henrik Ravn (1885 - 1969) - av Jan H. Ravn: Jan Henrik Nitter ravn f. 5. januar 1885, Kom til Mosjøen: mai 1916, gift med Dagny Ravn, Skjervengan, Tuberkolosehjemmet, Marit Pedersen, fru Bathen, fru Magelsen, Grace Jürgensen,

1998 Ivar Aasen og Vefsn - av Per Sjåvik:
Vefsn: september 1846, tegning av Andreas Nilsskog, Kulstad, Klokker John Jenssen, Skinnbrevet frå Grøva,

1998 Dorthea Ingebrigstdatter Sørdal - av Leif Sørdal: Hattfjelldal, Røsvatn, Dorthea f. 28. juni 1871, Ingebrigt Jakobsen, Anna Kristine Mathisdatter,

1998 Trøskersjau på Vestersida - av Sverre Aufles: Øyen, Kvalfors, Grøva, Ragnar Guldbrandsen,

1998 Opplevelser i Øst-Europa på 1950-tallet - av Asbjørn Hortman: Grane, Majavatn, Inger Hortman,

1998 Nils Jensson - første rydningsmann i Åkervika - av Kjell Jakobsen: Nils Jensson f. 1753, Bryggfjelldalen, Korgen i Hemnes, Jens Augustinusson, Marit Gabrielsdtr, Nils Åneson,

1999 Tveråga som sagbruks- og fløytingselv - av Sverre Aufles: Kvandalselva, Grøvsetra, Anders Pedersen, Ole Jonsson, Aufles, Grøva, Ole Persson, Ole Nilsson, Anders Kristoffersen, Petter Holst, Andreas Bech Jurgensen, Even Sund, Jorun Sørstad, Arthur Sørstad

1999 Elias Ludvig Johannesen, fra Varntresk til USA - Leif Sørdal: Elias Ludvig Johannesen, f. 1827-1915, Varntresk, Johannes Thomas Jakobsen, Jonelle Kristine Gabrielsdatter,

1999 Båtbyggertradisjoner i Drevvatn - av Per Dyrhaug: Bølla Johansen, Kitty Unhjelm, Dyrhaug, oppgangssag,

1999 Norman-familien og dens skjebne - av Hans Børresen: Hans Norman, Ane Norman, Kristine Norman, Svenskvollen, Susendalen, Viktor Larsen,

1999 Skolen gjennom 70 år - av Eline Myrstad: Bjorbekkmoen, Fiplingdalen, Hans Pettersen, Kåre Bendigtsen, Borghild Bendigtsen, Aksel Valberg,

1999 Minner fra min tid i Vefsn - av Andreas J. Nygaard: Lars Skari AS, Holter, Elkem, Asle Brandth, Tollef Kvarv, Tormod Solheim, Skjalg Nordås, Aufleshjørnet, Fustvasshjørnet, Spøttarhjørnet

1999 Barsengmat - av Rønnaug Tuven: Agnes Brodkorp, Grøftrem, Ingeborg Nilsskog, Signe Daleng, Dagny Ekran, Anna Myren, Isak Wold, Norveig Smedseng, Alida Lien, Kristine Kvam, Ella Sjåvik, Maren Strøm

1999 Røsvatn ungdomslag - av Karl W. Aakervik: Daniel O. Bakken (1898-1980), Astri Storli, Karen Remmen, Liv Vesterbukt, Kirsten Krutnes

web: info helgeland